Gospodarka materiałowa - omówienie - koszt materiałów

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 994
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Gospodarka materiałowa - omówienie - koszt materiałów - strona 1 Gospodarka materiałowa - omówienie - koszt materiałów - strona 2

Fragment notatki:

Gospodarka materiałowa dotyczy zaopatrzenia, magazynowania (składowania), zużycia,
wyceny, kontroli zużycia. Materiały zalicza się do przedmiotów pracy. Dla księgowego to
majątek trwały. Cechą charakterystyczną każdego materiału jest asortyment, jakość, ilość.
Celem gospodarki materiałowej jest:
1.Zapewnienie odpowiedniej ilości materiałów, w odpowiedniej jakości, asortymencie i
terminie
2. Zapewnienie minimalnych zapasów materiałowych.
Złymi przejawami gospodarki materiałowej jest wysoka arytmia dostaw, zużycia, przestoje w
produkcji.
Koszt materiałów zależy od: kosztów wytworzenia, kosztów transportu, kosztów
składowania (magazynowania). Wyróżnia się normy dokładne dla produkcji masowej.
Przeciwieństwem są normy szacunkowe dla produkcji indywidualnej. Normy indywidualne
na stanowisko, normy zbiorcze dla grup pracowników.
Materiały jako surowce uważa się te, które w procesie produkcyjnym lub podczas
świadczenia usług są główną substancją gotowego wyrobu. Zalicza się tu materiały
stanowiące część składową wyrobu lub ściśle z wyrobem złączoną, np.: butelki, puszki a
także opakowania wielokrotnego użytku np.: palety, skrzynie.
WSKAŹNIKI:
1) Wskaźnik rotacji materiałów – określa ilość dni w ciągu których zapasy materiałowe
zostaną zużyte w procesie produkcyjnym
2) Liczba stosunkowa: n = xmax/xmin, gdzie: x – max/min stan materiałów w magazynie
xmax = xśr. + k*v, xmin = xśr. – k*v, gdzie: xśr. – średni stan materiałów w magazynie, k –
współczynnik statystyczny , kśr. = 2,2 (gdy mamy rozkład normalny
zużycia materiałów), v – fluktuacja (odchylenie standardowe)
3) Liczba wielokrotna (w): w = xśr./zśr., gdzie: zśr. - średnie zużycie materiałów (dzienne,
miesięczne, roczne).
Gospodarkę materiałową charakteryzują następujące cechy:
1. Liczba stosunkowa, 2. liczba wielokrotna, 3. Wskaźnik rotacji materiałów, 4. Max. Stan
materiałów w magazynie, 5. Min stan materiałów w magazynie, 6. Max. Zużycie materiałów,
7. Min. Zużycie materiałów, 8. Średni stan materiałów w magazynie, 9. Średnie zużycie
materiałów, 10. Arytmia dostaw materiałów, 11. Arytmia zużycia materiałów (arytmiawspółczynnik zmienności).
KLASYFIKACJA MATERIAŁÓW: 1. Ekonomiczna, 2. Zaopatrzeniowa
Według klasyfikacji ekonomicznej:
a) Podstawowe (surowce), wchodzące bezpośrednio w skład wyrobu gotowego
b) Materiały pomocnicze, nie wchodzące w skład wyrobu gotowego; bezpośrednie lub
pośrednie, np.: opakowania.
Klasyfikacja zaopatrzeniowa – używana w celu usprawnienia procesu zaopatrzeniowego oraz
analizy. Cel: zapobieganie pomyłkom w zaopatrzeniu itd. Od 10 lat opiera się na PKWU
(Polska Kwalifikacja Wyrobów i Usług).
W procesie zaopatrzeniowym wyróżnia się fazy:
1. Planowania – składanie zamówień, 2. Realizacja dostaw, 3. Magazynowanie
(składowanie), 4. Rozchód, 5. Kontrola zużycia materiałów
Dział gospodarki materiałowej: - zapewnienie odpowiednich warunków magazynowania, dopilnowanie aby materiały były odpowiednio wykorzystywane.
Materiały wydawane są na podstawie asygnaty ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz