Globalny Kodeks Etyki w Turystyce - Deklaracja praw

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1512
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Globalny Kodeks Etyki w Turystyce - Deklaracja praw - strona 1 Globalny Kodeks Etyki w Turystyce - Deklaracja praw - strona 2

Fragment notatki:

Globalny Kodeks Etyki w Turystyce *zapewnienie bezpieczeństwa turystom przez władze państwowe, przestrzeganie przez turystów praw i przepisów odwiedzanego kraju.
W Kodeksie wyróżniono poparcie dla rozwoju turystyki utożsamianej z wypoczynkiem, sportem, obcowaniem z kulturą i przyrodą, edukacją, przeżyciami religijnymi jako środka indywidualnej i zbiorowej samorealizacji, służącego samokształceniu i budowaniu wzajemnej tolerancji i poznawania różnic pomiędzy narodami i kulturami.
Doceniając ważne znaczenie środowiska naturalnego dla turystyki wezwano wszystkich uczestników rozwoju turystyki do jego ochrony w ramach trwałego i zrównoważonego rozwoju gospodarki turystycznej.
Ma się to osiągnąć przez:
*odpowiednią politykę turystyczną władz wszystkich szczebli
*uregulowania RT w czasie i przestrzeni
*tworzenie bazy turystycznej oraz programowanie działalności turystycznej, które uwzględnia ochronę dziedzictwa naturalnego poprzez rozwój turystyki przyrodniczej i ekoturystyki
W odniesieniu do wykorzystywania przez turystykę dziedzictwa kulturowego ludzkości zwrócono uwagę na konieczność jego ochrony zarówno przez społeczności zamieszkujące dane tereny, jak i przez odpowiednie prowadzenie polityki i działalności turystycznej mającej na uwadze zachowanie dziedzictwa artystycznego, archeologicznego i kulturowego w taki sposób, by mogło być przekazywane przyszłym pokoleniom.
Na szczególną uwagę z punktu widzenia rozwoju międzynarodowego RT zasługuje art.8 Kodeksu dotyczący „Swobody ruchu turystycznego”:
*Przy poszanowaniu prawa międzynarodowego i krajowego ustawodawstwa, turyści i inne osoby odwiedzające powinny dysponować swobodą poruszania się w obrębie danego kraju oraz podróżowania z jednego państwa do drugiego.
Zgodnie z art.13 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka stwierdzono, że turyści powinni mieć dostęp do obszarów tranzytu i pobytu oraz do miejscowości i obiektów kulturalnych bez zbędnych formalności i bez dyskryminacji.
*Turyści i inne osoby odwiedzające powinny mieć możliwość korzystania ze wszystkich dostępnych środków komunikacji, zarówno wewnętrznej jak i międzynarodowej.
Powinni mieć zapewniony szybki i łatwy dostęp do miejscowych władz administracyjnych, sądowych i służby zdrowia, jak również możliwość swobodnego kontaktowania się ze służbą konsularną swojego kraju zgodnie z obowiązującymi konwencjami dyplomatycznymi.
*Turyści i inne osoby odwiedzające powinny korzystać z tych samych praw co miejscowi obywatele w zakresie ochrony danych osobowych i innych informacji dotyczących zwłaszcza w sytuacji gdy są one przechowywane w formie elektronicznej.


(…)

… instytucji międzynarodowych zwłaszcza Światowej Organizacji Turystyki oraz kompetentnych organizacji pozarządowych zajmujących się rozwojem i promocją turystyki, ochroną praw człowieka, środowiska naturalnego i zdrowia, przy poszanowaniu ogólnych zasad prawa międzynarodowego.
Wszelkie spory dotyczące stosowania i interpretacji Globalnego Kodeksu Etyki w Turystyce powinny być rozpatrywane przez Światowy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz