Globalizacja - wykład - MEGATRENDY ROZWOJU

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1148
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Globalizacja - wykład - MEGATRENDY ROZWOJU - strona 1 Globalizacja - wykład - MEGATRENDY ROZWOJU - strona 2 Globalizacja - wykład - MEGATRENDY ROZWOJU - strona 3

Fragment notatki:

GLOBALIZACJA ŚWIATA WSPÓŁCZESNEGO MEGATRENDY ROZWOJU
Świat - jakiego już nie chcemy i jaki pożądamy
Nie chcemy świata , w którym ma miejsce (występuje , obowiązują) :
Pożądamy świata , który cechuje :
totalizm - świat jednorodny , w którym możliwa jest jedynie słuszna droga , decyzje podejmuje wódz i jego otoczenie ;
polifoniczność - różnorodność , wielościeżkowość , wybór ;
etatyzacja - państwo decyduje o lasach obywateli ;
uspołecznienie - wyrażające się poprzez prywatyzację własności , decyzji , kontroli , wolny rynek ;
biurokratyzm - urzędnik decyduje o losie obywatela , uprzedmiotowienie , arogancja ;
humanizm - podmiotowość , szacunek , godność , obcowanie , dialog ;
autorytaryzm - ludzi traktuje się jak „śrubki” ;
demokracja - funkcjonują instytucje wyboru , ustanawiania i obowiązywania prawa , poszanowania własności , negocjowania roszczeń ;
zastój - postęp bez rozwoju , jutro jest takie samo jak dzisiaj ;
rozwój - przyszłość staje się nieprzewidywalna ;
fasadowość - kłamstwo , paradność , statystyka , która wszystko tłumaczy ;
realizm - prawdziwość , diagnozy , które przedstawiają rzeczywistość , demaskuje się nieprawidłowości ;
dyscyplina wojskowa - koszarowość , szarość , smutek, kontrola zewnętrzna ;
ufność i samodzielność - punkt ciężkości przenosi się na jednostkę , co wyraża się barwnością , radością , kontrolą wewnętrzną ;
kolektywizm - związany z zatratą tożsamości , istotą jest to , że „my” jest ważniejsze niż „ja” ;
indywidualizm i wspólnota - jako sposób na spełnianie tożsamości ;
partykularyzm - wyrażający się poprzez zestaw przypisanych jednostce ról ;
holizm - ma tu miejsce samookreślanie siebie w otwartej przestrzeni społecznej i gra rolami ;
cynizm - co innego głosi się publicznie , a co innego prywatnie ;
zaangażowanie - wyrażające się poprzez zmierzanie ku zasadom ;
dyktat - wyraża się przez mocne nakazy i zakazy ;
współdziałanie - zalecenia mają „słabą” postać , ma tu miejsce współtworzenie norm ;
powszechne obowiązywanie - epidemiczne upowszechnianie ;
oferowanie - ostrożność w upowszechnianiu , stosuje się strategię „bąbli” i „grom zmiany” ;
konformizm innowacyjność - krytycyzm , przekraczanie granic ;
jasne kryteria - wszystko jest wcześniej rozstrzygnięte;


(…)

… ;
rytm życia odmierza zegar ;
społeczeństwo przemysłowe jest społeczeństwem organizacji hierarchii i biurokracji , w którym ludzie traktowani są jak rzeczy ;
działania pragmatyczne (służące realizacji konkretnych celów) ;
orientacja na przyszłość i dalekosiężne prognozowanie;
Stosowane środki oraz sposób ich zdobywania
pozyskiwanie dóbr już istniejących - surowców ;
cechą tego etapu rozwoju…
… nie oznacza eliminowania lokalności , nie istnieje żadna sprzeczność między tym , co uniwersalne , a tym, co lokalne .
Proces globalizacji jest oceniany nie tylko pozytywnie , niektórzy uważają , że wiąże się z nim wiele niebezpieczeństw . Niemniej świat „stanął otworem” i nie wystarczy ograniczyć się do własnego kraju .
Megatrendy rozwoju na przykładzie USA
Przejście od społeczeństwa przemysłowego do społeczeństwa informacyjnego .
Lata 1956-57 to początek społeczeństwa informacyjnego dla USA . Po raz pierwszy liczba pracowników biurowych , tzw. „białych kołnierzyków” , przewyższyła pracowników zatrudnionych w przemyśle . W 1957 r. Rosjanie wysłali sputnik w kosmos - to stało się katalizatorem rozwoju informacyjnego .
Przejście od technologii „siłowej” do ultratechnologii (ultrastyku) .
Ultratechnologia…
… na południe .
Zostało zapoczątkowane przez :
przemianę społeczeństwa przemysłowego w informacyjne ;
przejście od gospodarki krajowej do ogólnoświatowej ;
odrzucenie systemu centralistycznego na rzecz zdecentralizowanego .
Od 1988 r. więcej Amerykanów mieszka na południu i zachodzie (Dolina Krzemowa) niż na północy i wschodzie .
Przejście od schematu „albo - albo” do wielokrotnego wyboru .
Od lat 80-tych mamy…
… ;
uczeń .
Organizator edukacji :
kościół ;
państwo ;
korporacje .
Miejsce nauki :
siedziba wiedzy ;
miasta ;
wszędzie .
Czas nauki :
wzajemnie ustalony pomiędzy nauczycielem a uczniem ;
ustalony przez państwo ;
edukacja może odbywać się kiedykolwiek .
Źródło programów nauczania :
nauczyciel ;
państwo ;
potrzeby uczniów .
System ekonomiczny :
gospodarka tradycyjna ;
tayloryzm - system , który uzależnia…
… - to reakcja na nową technologię :
zwiększyła się rola telewizji w życiu Amerykanina (ok. 5 godzin dziennie) ;
pojawił się ruch terapii grupowej (np. joga , orient) ;
reakcją na wprowadzenie w szpitalach sprzętu podtrzymującego życie było powstawanie hospicjów ;
centra handlowe stały się miejscem spotkań towarzyskich , ponieważ zaczęły pochłaniać coraz więcej czasu .
Przejście od gospodarki narodowej…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz