Giełdy towarowe w gospodarce światowej.

Nasza ocena:

3
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1372
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Giełdy towarowe w gospodarce światowej. - strona 1

Fragment notatki:

Dokument ma 13 stron i porusza zagadnienia takie jak: rada giełdy, komisje dyscyplinarne, komisja notowań, regulamin giełdy, uczestnicy giełdy, domy składowe, towary giełdowe, standardy giełdowe, najważniejsze miary używane na giełdach towarowych. Ponadto, notatka zawiera informacje dotyczące zagadnień takich jak: notowania giełdowe, sprzedaż, rodzaje transakcji giełdowych, transakcje rzeczywiste, transakcje rzeczywiste, transakcje rzeczywiste, transakcje nierzeczywiste, transakcje spekulacyjne.

Giełdy towarowe w gospodarce światowej wykład 2 - 20.03.2010
Strukturę organizacyjna giełd towarowych tworzą:
władze giełdy
statut i regulamin giełdy
uczestnicy giełdy
pozostałe struktury giełdy
ad.1) Władze giełdy - najwyższą władzą giełdy jest Ogólne zgromadzenie członków Wybiera pozostałe władzy giełdy:
- rada giełdy
- rada dyrektorów
- komisje dyscyplinarne
- komisje rozjemcze
- komisje notowań
Rada giełdy - najważniejsze kompetencje
administrowanie giełda i funduszami
wyznaczanie czasu sesji giełdowych (miejsce gdzie dochodzi do transakcji, czas, reguły)
przyjmowanie członków giełdy
egzaminowanie osób ubiegających się o stanowisko maklera (rada giełdy przeprowadza egzaminy)
czuwanie nad prawidłowym przebiegiem transakcji giełdowych
Rada dyrektorów - kieruje giełda (administracyjna rola)
Komisje dyscyplinarne - rozstrzyganie sporów natury etycznej, związanych głownie z nadużyciem zaufania kupieckiego.
Komisja rozjemcza rozstrzyganie sporów wynikłych z transakcji giełdowych (sprzedawca - giełda, nabywca - giełda)
Komisja notowań ustala oficjalne kursy giełdowe i ogłasza je w formie notowań lub zestawień (cedula giełdowa).
Ad. 2) Statut giełdy określa miedzy innymi:
warunki członkowstwa giełdy
przedmiotowy zakres działalności (czym się handluje np. papiery wartościowe)
rodzaj giełdy ( np. z pkt widzenia zabiegu krajowego)
organizacja wewnętrzna giełdy (władze, ich skład)
Regulamin giełdy m.in. (na jakich zasadach ma funkcjonować)
rodzaje towarów dopuszczonych do obrotu i obowiązujące standardy (wewnętrzne)
dopuszczalne odchylenia od norm (bonifikaty, dopłaty)
jednostki ilościowe (negocjacyjne)
miejsca dostawy
wysokość zabezpieczeń (zawierając transakcje na giełdzie (terminowe) i już dziś musimy wpłacić depozyt - parę procent)
ad. 3) uczestnicy giełdy są:
członkowie giełdy są nimi zazwyczaj osoby reprezentujące przedsiębiorstwa produkcyjne lub handlujące towarem będącym przedmiotem obrotu na danej giełdzie.
Kompetencje: określona jest ilość członków giełdy (np. 10 członków ale może umrzeć, można takie członkowstwo odsprzedać - wtedy giełda wybiera kandydata, jest określone kryterium doboru)
prawo do zawierania transakcji na własny rachunek i pośredniczenia w charakterze maklera w interesie nie członków
bierne i czynne prawo wyborcze do władz giełdy
Maklerzy ( w krajach anglosaskich nazwa - broker) działają w cudzym imieniu i na rachunek osób trzecich. Za swoje usługi pobierają prowizję - około 0,5%


(…)

… - ale nie możesz tę kupić)
- ceny podawane zwykle w walucie siedziby giełdy.
Określenie jednolitej ilości towaru przypadającej na jedna jednostkę transakcyjną (kontrakt) ang. Lot, kontrakt unit - minimalna wielkość jednostkowej transakcji.
Przykłady:
Giełdy metali:
na londyńskiej giełdzie LME (London Metal Exchange) jednostka negocjacyjna w obrocie miedzią jest 1 tona metryczna (t) notowania podawane są w funtach za toną (L/t), a jednostka transakcyjna jest 25 ton (t).
na nowojorskiej giełdzie CE (Commodity Exchange) jednostką negocjacyjna jest 1 funt wagowy (1b) , notowania podawane są w centach za funt (c/b), a jednostką transakcyjna jest 25 000 funtów (około 12,5 tony)
Giełdy zbożowe
na londyńskiej giełdzie LME jednostka negocjacyjna w obrocie pszenicy jest 1 tona metryczna(t) notowania podawane są w funtach za toną (L/t), a jednostka transakcyjna jest 100 (t).
na giełdzie CBT jednostką negocjacyjna w obrocie pszenicy jest 1 buszel , notowania podawane są w centach za buszel (c/bu), a jednostką transakcyjna jest 5 000 buszli.
Najważniejsze miary używane na giełdach towarowych 1 tona metryczna - 2 204,622 funta (Ib)
1 buszel (bu) (jednostka objętości) - 60 funtów (Ib) - pszenica, ziarno sojowe = 56 funtów (Ib…
… dostępnych spekulantowi informacji o sprzyjającej dla plonów pogodzie oraz o zwiększonej ilości zasiewów, spekulant przewiduje inny niż ogólnie przewidywany poziom cen w dostawach na lipiec.
Przeprowadza odpowiednią transakcję ( która w jego mniemaniu przyniesie mu zysk) dotyczy 2 kontraktów pszenicy
14 listopada (S) - zawieramy transakcję na lipiec a wypłacamy po cenie 587 c/bu
Wersja 1. - w maju okazuje…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz