Funkcje banków, kredyty - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 434
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Funkcje banków, kredyty - wykład - strona 1

Fragment notatki:

Funkcje banków: udzielanie kredytów dla przedsiębiorstw i osób fizycznych
przyjmowanie zwrotnych wkładów pieniężnych(depozytów) w zamian za odsetki
świadczenie usług finansowych związanych z obiegiem pieniądza jako środka cyrkulacji i środka płatniczego
kreowanie pieniądza
Kredyt
W sensie ekonomicznym polega na odstąpieniu przez jedną ze stron drugiej stronie określonej wartości w pieniądzu lub towarze w zamian za obietnicę zwrotu w ustalonym terminie równowartości łącznie z wynagrodzeniem za jej udzielenie czyli odsetkami.
Wyróżniamy np. :
kredyt towarowy (kupiecki, handlowy) występuje gdy nominalna transakcja kupna sprzedaży przekształciła się w stosunek kredytowy ze względu na odroczenie terminu zapłaty = kredyt krótkoterminowy
kredyt pieniężny polega na udzieleniu przez wierzyciela pożyczki pieniężnej w zamian za określone odsetki
kredyt obrotowy przeznaczony jest na finansowanie bieżących potrzeb związanych z działalnością gospodarczą np. zakup materiałów.
kredyty inwestycyjne które są udzielane na długie terminy i przeznaczone na zakup środków trwałych firmy tj. zakup maszyn i urządzeń, restrukturyzację lub budowę nowych obiektów inwestycyjnych.
Kreacja pieniądza
Bank centralny określa stopę rezerw obowiązkowych tzw. minimalny stosunek rezerw gotówkowych do wkładów w bankach komercyjnych.
Mechanizm kreacji pieniądza :
Załóżmy, że do banku A wpłacono gotówkę w wysokości 1000zł jako wpłat na żądanie. Bank przy założeniu, że klienci nie wycofają swoich wkładów jednocześnie zdeponowane kwoty może wykorzystać na prowadzenie działalności kredytowej. Przystępując do udzielania kredytu każdy bank powinien określić jaką część zdeponowanych kwot może wykorzystać do działalności kredytowej czyli jaką część zdeponowanych kwot można przeznaczyć na kredyty, aby nie naruszyć swojej płynności finansowej i nie podważyć swojej wiarygodności. Zakładamy że bank B i pozostałe banki utrzymują rezerwy minimalne na poziomie 20% . Oznacza to, że gotówka wpłacona do banku A w kwocie 1000zł tworzy możliwość kredytu (czyli kreacji pieniądza) w wysokości 800zł .
1000zł - 200zł = 800zł
Jeżeli nasz kredytobiorca X cały kredyt przeznacza na zakup maszyn i urządzeń u przedsiębiorcy który wszystkie przychody uzyskane z tej transakcji przeznaczy, umieści jako depozyt w banku B, nowy depozyt stwarza bankowi B możliwość udzielenia kredytu 640zł (800zł - 160zł = 640zł)
Współczynnik kreacji depozytów Jest odwrotnością stopy obowiązkowych rezerw bankowych i informuje o tym ile razy zwiększa się suma depozytów bankowych w wyniku pojawienia się depozytu pierwotnego.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz