Fundusze strukturalne - tezy egzaminacyjne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 833
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Fundusze strukturalne - tezy egzaminacyjne   - strona 1

Fragment notatki:

Zestaw II
Polityka regionalna UE ma na celu:
umacnianie ustrojowej pozycji regionów w UE
likwidację bezrobocia i przeciwdziałanie skutkom kryzysów gospodarczych
zmniejszenie dysproporcji w rozwoju regionów krajów członkowskich UE wzmocnienie pozycji konkur encyjnej UE Przesłanki polityki regionalnej wynikają z przeciwdziałania:
peryferyzacji i marginalizacji regionów industrializacji i indoktrynacji w regionach
dywersyfikacji i unifikacji regionalnej
polaryzacji w rozwoju regionalnym Zasady generalne polityki UE obejmują:
zasadę partnerstwa zasadę subsydiarności zasadę komplementarności zasadę koordynacji Region to:
obszar wykazujący spójność przestrzenną, gospodarczą i społeczno-kulturową, obszar wyodrębniony administracyjnie województwo obszar wyodrębniony dla potrzeb studiów regionalnych i lokalnych
Instrumenty to:
układ bezpośredniego i pośredniego oddziaływania na adresata układ, którego cechy i struktura są zdeterminowane przez cel układ alternatywny w stosunku do procedur operacyjnych układ wewnętrzny struktury organizacyjnej Celami polityki regionalnej w latach 2000 - 2006 były:
europejska współpraca terytorialna
zwalczanie bezrobocia poprzez rozwój zasobów ludzkich odbudowa regionów silnie uzależnionych od upadających gałęzi przemysłu i rolnictwa konkurencja i dywergencja
Fundusze strukturalne to:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Spójności Europejśki Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej Finansowy Instrument ukierunkowania Rybołóstwa Inicjatywy Wspólnotowe w latach 2000 - 2006 to:
Jaspers
Leader Urban Interrec Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego finansowane są:
inicjatywy na rzecz rozwoju lokalnego oraz zatrudnienia rozwoju społeczeństwa informacyjnego podnoszenie i zmiana kwalifikacji
prace badawczo rozwojowe
Fundusz Spójności służy:
zapewnieniu spójności komunikacyjnej wewnątrz UE dofinansowaniu dużych projektów inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska wielofunkcyjnemu rozwojowi obszarów wiejskich
wspieraniu zmian strukturalnych w regionach
Warunkiem pozyskania środków z zakresów celu trzeciego (2007 - 2013) jest:
posiadanie wspólnej granicy z krajami członkowskimi UE
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz