Formalizacji wnioskowa i sprawdzania tautologiczności funkcji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 616
Wyświetleń: 3829
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Formalizacji wnioskowa i sprawdzania tautologiczności funkcji - strona 1 Formalizacji wnioskowa i sprawdzania tautologiczności funkcji - strona 2 Formalizacji wnioskowa i sprawdzania tautologiczności funkcji - strona 3

Fragment notatki:


Zrekonstruuj podane poniżej wnioskowanie . Zamień je na funkcję logiczną, a następnie sprawdź przy pomocy metody dowodu nie-wprost, czy tak otrzymana funkcja jest tautologiczna. Następnie powiedz, czy wnioskowanie to zawiera błąd, jeśli zaś tak, to jak nazywamy ten błąd i na czym on polega. Jeśli Jan popełnił ten czyn, to jeśli Jan zostanie złapany, to Jan zostanie ukarany. A Jan popełnił ten czyn. Zatem nie jest prawdą, że jeśli Jan popełnił ten czyn, to Jan nie zostanie ukarany. Jeśli Sokrates mieszkał w Atenach i Platon mieszkał w Atenach, to jeśli Sokrates i Platon byli największymi grackimi filozofami, to najwięksi greccy filozofowie mieszkali w Atenach. A Sokrates mieszkał w Atenach. Zatem jeśli najwięksi greccy filozofowie mieszkali w Atenach, to: albo Platon mieszkał w Atenach, albo nieprawda, że Sokrates i Platon byli największymi greckimi filozofami. Jeśli wedle polskiego systemu prawnego podejrzany może bezkarnie kłamać i jeśli świadek bezkarnie kłamać nie może, to polski system prawny lepiej traktuje podejrzanego, niż świadka. A wedle polskiego systemu prawnego podejrzany może bezkarnie kłamać. Zatem bądź świadek może bezkarnie kłamać, bądź polski system prawny lepiej traktuje podejrzanego, niż świadka. Jeśli głównym środkiem dowodowym są zeznania świadków i jeśli zeznania świadków są zawodnym środkiem dowodowym, to główne środki dowodowe są zawodne. Jeśli jednak nie jest prawdą, że głównym środkiem dowodowym są zeznania świadków lub nie jest prawdą, że zeznania świadków są zawodnym środkiem dowodowym, to nie jest prawdą, że główne środki dowodowe są zawodne. Z tego wszystkiego wynika, że bądź główne środki dowodowe są zawodne, bądź nie jest prawdą, że: głównym środkiem dowodowym są zeznania świadków i zeznania świadków są zawodnym środkiem dowodowy m. Jeżeli twierdzenia naukowe są niezawodne i jeżeli niezawodne twierdzenia pozwalają manipulować rzeczywistością, to twierdzenia naukowe pozwalają manipulować rzeczywistością. Ale nie jest prawdą, że: twierdzenia naukowe pozwalają manipulować rzeczywistością zawsze i tylko wtedy, gdy twierdzenia naukowe są niezawodne. Zatem jeśli twierdzenia naukowe nie są niezawodne, to twierdzenia naukowe pozwalają manipulować rzeczywistością. Jeśli Sokrates nic nie napisał i jeśli przetrwać może tylko to, co napisane, to nauka Sokratesa jest nieznana. Ale nieprawda, że przetrwać może tylko to, co napisane. Zatem nieprawda, że jeśli Sokrates nic nie napisał, to nauka Sokratesa jest nieznana. Jeśli logika jest jedna, to nie może istnieć logika prawnicza jako odmienny rodzaj logiki. Jeśli jednak nie jest prawdą, że logika jest jedna, to może istnieć logika prawnicza jako odmienny rodzaj logiki. Zatem albo logika jest jedna, albo nie jest prawdą, że nie może istnieć logika prawnicza jako odmienny rodzaj logiki.

(…)

… nie jest prawdziwe. Tak więc nieprawdą jest, że żadne zdanie nie jest prawdziwe.
Arystoteles twierdził, że: śmierć jest złem. Jeśli bowiem śmierć byłaby czymś dobrym, to skoro bogowie chcą tego, co dobre, to byliby śmiertelni. Bogowie zaś są nieśmiertelni. Zatem, skoro bogowie są nieśmiertelni, to skoro śmieć nie jest czymś dobrym to jest złem.
Jeśli teoria gier potrafi przekonująco wyjaśnić wszelkie procesy społeczne, to jeśli Jan zna teorię gier, to Jan potrafi przekonująco wyjaśnić wszelkie procesy społeczne. Jednak ani nieprawda, że teoria gier potrafi przekonująco wyjaśnić wszelkie procesy społeczne, ani nieprawda, że Jan zna teorię gier. Zatem nieprawda, że Jan potrafi przekonująco wyjaśnić wszelkie procesy społeczne.
Filozofia jest nauką lub rodzajem twórczości literackiej…
… zdecydował się studiować nauki polityczne, oraz studiować socjologię bądź kulturoznawstwo, to rzucił pracę w Pizza Hut. Zatem jeśli nie rzucił pracy w Pizza Hut, to - jak słychać na mieście -skoro zdecydował się studiować socjologię, to nie zdecydował się na studiowanie nauk politycznych.
Teoria gier potrafi przekonująco wyjaśnić wszelkie procesy społeczne, wtedy i tylko wtedy, gdy jeśli Jan zna teorię gier…
…. A zatem jeśli nieprawdą jest, że przed człowiekiem nie będzie już żadnych tajemnic, to nie jest prawdą, że jeśli z rozwojem nauki wiąże się duże nadzieje, to nauka odpowie na wszystkie pytania. Jeśli w naszych ciałach nie ma nic bulwersującego a pornografia nie jest szkodliwa dla zdrowia, to powinno się ją zalegalizować. Lecz, nie prawda, że jeśli w naszych ciałach nie ma nic bulwersującego, to pornografia nie jest szkodliwa dla zdrowia. Zatem jeśli pornografia nie jest szkodliwa dla zdrowia, to powinno się ją zalegalizować.
Jeżeli wnioskowałeś subiektywnie pewnie i przyjąłeś prawdziwą przesłankę, to nie doszedłeś do fałszywego wniosku lub wnioskowałeś niepoprawnie. Przyjąłeś prawdziwą przesłankę, a doszedłeś do fałszywego wniosku. Zatem jeżeli wnioskowałeś subiektywnie pewnie, to wnioskowałeś…
… niepoprawnie.
Albo naszymi działaniami rządzą prawa przyczynowe, albo też nie. Jeśli rządzą naszymi działaniami prawa przyczynowe, to działamy pod dyktando natury oraz działamy pod dyktando środowiska; jeśli zaś naszymi działaniami nie rządzą prawa przyczynowe, to działamy pod wpływem przypadku. A więc skoro nie ma mowy o naszym stanowieniu, to działamy pod wpływem przypadku. Jeśli Sokrates był mędrcem…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz