Fizykochemiczna charakterystyka substancji czystych- część II

Nasza ocena:

5
Wyświetleń: 280
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Celem ćwiczenia jest zbadanie zależności temperatury wrzenia cieczy w funkcji ciśnienia, wyznaczenie normalnej temperatury wrzenia, entalpii parowania, sprawdzenie reguły Troutona, oraz wyznaczenie współczynnika lepkości i zbadanie zależności współczynnika lepkości dynamicznej w funkcji temperatury. Współczynnik lepkości dynamicznej zwany lepkością jest współczynnikiem proporcjonalności między siłą działającą na poruszające się warstwy płynu, a iloczynem powierzchni ulegającej przesunięciu i gradientowi prędkości w kierunku prostopadłym do tej powierzchni. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz