Fizyka - źródła światła

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1295
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Fizyka - źródła światła - strona 1 Fizyka - źródła światła - strona 2

Fragment notatki:

Źródła światła Najbardziej znanymi źródłami światła są rozgrzane ciała stałe i gazy, w których zachodzi  wyładowanie elektryczne; np. • wolframowe włókna żarówek • jarzeniówki Promieniowanie wysyłane przez ogrzane (do pewnej temperatury) ciała nazywamy  promieniowaniem termicznym . Wszystkie ciała  emitują  takie promieniowanie do otoczenia, a także z tego otoczenia je  absorbują . Jeżeli ciało ma wyższą temperaturę od otoczenia to będzie się oziębiać ponieważ szybkość  promieniowania przewyższa szybkość absorpcji ( ale oba procesy występują  !!). Gdy osiągnięta  zostanie równowaga termodynamiczna wtedy te prędkości będą równe. Za pomocą spektrometru możemy zanalizować światło emitowane przez te źródła tzn. dowiedzieć  się jak silnie i jakie długości fal wypromieniowuje. Dla przykładu, na rysunku poniżej pokazane jest widmo promieniowania dla taśmy wolframowej  ogrzanej do  T  = 2000 K.  • Widmo emitowane przez ciała stałe ma charakter  ciągły , • Szczegóły tego widma są prawie niezależne od rodzaju substancji, • Widmo silnie zależy od temperatury. Zwróćmy uwagę, że w zwykłych temperaturach większość ciał jest dla nas widoczna dlatego, że  odbijają one (lub rozpraszają) światło, które na nie pada a nie dlatego, że ciała te wysyłają  promieniowanie widzialne (świecą). Jeżeli nie pada na nie światło (np. w nocy) to są one  niewidoczne. Dopiero gdy ciała mają wysoką temperaturę wtedy świecą własnym światłem. Ale jak widać z  rysunku i tak większość emitowanego promieniowania jest niewidzialna bo przypada na zakres  promieniowania cieplnego (podczerwień). Dlatego ciała, świecące własnym światłem są bardzo  gorące. Jeżeli będziemy rozgrzewać kawałek metalu to początkowo chociaż jest on gorący to z jego  wyglądu nie można tego stwierdzić (bo nie świeci); można to tylko zrobić dotykiem. Emituje więc  0 1 2 3 4 5 zakres widzialny wolfram T = 2000 K ciało doskonale czarne T = 2000 K R λ λ  (µ m) promieniowanie podczerwone (ciepło). Ze wzrostem temperatury kawałek metalu staje się  początkowo ciemno-czerwony, następnie jasno-czerwony, aż wreszcie świeci światłem niebiesko- białym. Wielkość  R λ przedstawiona na wykresie na osi pionowej nazywana jest  widmową zdolnością  emisyjną promieniowania  i jest tak zdefiniowana, ze wielkość  R λd λ oznacza szybkość, z jaką  jednostkowy obszar powierzchni wypromieniowuje energię odpowiadającą długościom fal  zawartym w przedziale   λ, λ+dλ.  Czasami chcemy rozpatrywać całkowitą energię wysyłanego promieniowania w całym zakresie 

(…)

… promieniowania przedstawiają poważne trudności.
Dlatego posługujemy się wyidealizowanym obiektem (modelem), ogrzanym ciałem stałym,
zwanym ciałem doskonale czarnym. (Takie postępowaliśmy już w przypadku gazów; rozważaliśmy
modelowy obiekt tzw. gaz doskonały.)
Przykładem takiego ciała może być obiekt pokryty sadza (obiekt nie odbija światła, jego
powierzchnia absorbuje światło).

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz