Finansowanie banku przez emisję papierów wartościowych - Akcja

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 567
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Finansowanie banku przez emisję papierów wartościowych - Akcja - strona 1 Finansowanie banku przez emisję papierów wartościowych - Akcja - strona 2

Fragment notatki:

Finansowanie banku przez emisję papierów wartościowych Emisję własnych papierów wartościowych zalicza się do operacji biernych. W ramach operacji biernych banki emitują własne akcje i obligacje a także inne papiery wartościowe, np. certyfikaty depozytowe, bony kasowe, w zależności od celu jakim mają służyć.
W czasie tworzenia banku w formie spółki akcyjnej lub w celu powiększenia kapitału w już istniejącym banku, banki emitują akcje .
W celu rozszerzenia działalności opartej na długoterminowych źródłach finansowania, banki działające w różnych formach prawnych mogą emitować obligacje. Dla celów krótkoterminowego finansowania operacji aktywnych niektóre banki emitują bony kasowe czy certyfikaty depozytowe. Różnica między akcją a obligacją polega na tym, że akcja jest formą finansowania własnościowego, a obligacja - instrumentem pożyczkowym.
Akcja to papier wartościowy: stwierdzający bezwarunkowe uczestnictwo jej właściciela w kapitale (majątku) spółki akcyjnej,
uprawniający do partycypacji w zyskach spółki akcyjnej w formie tzw. dywidendy, oraz do majątku spółki - w razie jej likwidacji,
stwierdzający odpowiedzialność za zobowiązania spółki do wysokości wartości akcji.
Czyli akcja reprezentuje określoną część kapitału akcyjnego banku, będąc równocześnie tytułem własności.
Akcja spełnia 2 podstawowe funkcje:
jest instrumentem finansowania powstania i rozwoju spółki akcyjnej,
jest instrumentem lokat dla wolnych kapitałów.
Akcje są uzależnione od ryzyka działalności banku, gdyż wysokość przypadającej na akcję dywidendy zależy od rozmiarów i podziału zysku osiągniętego przez bank. Za straty i zobowiązania danego banku - spółki akcyjnej właściciel akcji odpowiada w granicach jej wartości. Akcja nie ma gwarancji oprocentowania, a przypadająca na nią część zysku (dywidenda) przynosi zmienne oprocentowanie kapitału, zależne od podziału wygospodarowanego zysku. Ponieważ wartość akcji zależy od wartości i przyrostu wartości aktywów danego banku - spółki akcyjnej, zabezpiecza ona jej posiadacza przez skutkami inflacji. Akcja, będąc tytułem własności określonej części kapitału właścicielskiego, nadaje swemu posiadaczowi prawo głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. WZA podejmuje zasadnicze decyzje dotyczące działalności banku, wybiera jego władze, dzieli zyski, itp. Posiadanie kontrolnego pakietu akcji (jeżeli statut banku nie przewiduje akcji uprzywilejowanych pod względem głosów - 50% ogólnej liczby akcji + 1 ), który zapewnia przewagę w głosowaniu, umożliwia faktyczne kierowanie danym bankiem.
Obligacja to papier wartościowy:

(…)

… działalności kredytowej.
Certyfikaty depozytowe są papierami wartościowymi emitowanymi przez banki. Stwierdzają ulokowanie przez deponenta w wystawiającym je banku określonej kwoty w charakterze depozytu pieniężnego na określony czas i procent. Są przeważnie krótkoterminowymi papierami wartościowymi o terminie wykupu od 14 dni do roku, chociaż zdarzają się i takie na 7 lat. Zaletą certyfikatów depozytowych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz