finanse egzamin - Dług publiczny

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1281
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
finanse egzamin - Dług publiczny - strona 1 finanse egzamin - Dług publiczny - strona 2

Fragment notatki:

Test egzaminacyjny Marian Podkładka 2007 Finanse samorządu terytorialnego!!! COPYRIGHT BY TOMASZ ŻOŁĄDEK Czy według Europejskiej karty samorządu terytorialnego samorządy lokalne mają prawo do: posiadania własnych wystarczających zasobów finansowych
kontrolowanego ustalania wysokości podatków i opłat
ochrony społeczności lokalnych finansowo słabszych
zróżnicowanych systemów finansowych
Zadaniem własnym gminy jest utrzymanie: lokalnego transportu zbiorowego
targowisk
szkół średnich
szkół wyższych
Czy do zadań zleconych powiatu należą: pomoc uchodźcom
inwentaryzacja leśna
rejestracja bezrobotnych
edukacja publiczna na szczeblu średnim
Czy podstawą wymiaru podatku rolnego od gruntów jest: Wartość użytkowa ziemi +
Czy podstawą wymiaru podatku od budowli jest: wartość przeliczeniowa
wartość szacunkowa
kubatura
wartość bieżąca
czy udział gmin we wpływach z PIT w 2006 roku wynosił: 39,34% +
Czy opłata adiacencka naliczana jest od: działalności wydobywczej
wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury przez gminę
-----------------------//---------------------------------- przez prace scaleniowe prowadzone przez gminę
wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego jej podziałem dokonanym przez gminę
Jeżeli dług publiczny państwa wynosi mniej niż 50% PKB to wydatki bieżące gmin z tytułu zadłużenia nie mogą przekroczyć: 15% dochodów bieżących +
14% wydatków bieżących
15% wydatków bieżących
6,71% dochodów bieżących
Czy do podatków lokalnych zaliczamy: od nieruchomości +
rolny od gruntów +
od dochodów z działów specjalnych
PIT
Czy władztwo podatkowe powiatów polega na ustaleniu stawek podatków lokalnych
ustaleniu ulg i zwolnień od podatków lok.
Poborze wpływów z podatków lok.
Poborze wpływów z podatków centralnych
Żadna odp nie jest dobra
Czy algorytm : liczba mieszkańców*[90%(40%Gg-G)-40,75%Gg] używany jest do wymiaru: Odp: Żadna odp nie jest dobra bo we wzorze jest błąd(powinno być +40,75%Gg a nie -)
12.Czy udział województw we wpływach z CIT wynosił w 2004 roku: odp. a) 15,90%
Który z przedmiotów opodatkowania opodatkowuje się podatkiem od nieruchomości:
Budynki +
lasy
jeziora
sady
Czy w 2004 r. dochody powiatów ziemskich wynosiły ok.;


(…)

…. a) 15,90%
Który z przedmiotów opodatkowania opodatkowuje się podatkiem od nieruchomości:
Budynki +
lasy
jeziora
sady
Czy w 2004 r. dochody powiatów ziemskich wynosiły ok.;
13mld PLN
11mld PLN +
10mld PLN
9mld PLN
Czy naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest:
wypłacenie wynagrodzeń pomniejszonych o składki na ubezp. Społeczne
przeznaczenie części dochodów przez zakład budżetowy na jego wydatki…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz