Filozofia kultury - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 861
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Filozofia kultury - wykład - strona 1 Filozofia kultury - wykład - strona 2 Filozofia kultury - wykład - strona 3

Fragment notatki:


Filozofia kultury 11.10.2012 Egzamin pisemny, test z pytaniami zamkniętymi i otwartymi Czym jest świat natury a kultury? Świat natury: Stanowią go wszystkie byty samodzielne, które są powiązane między sobą różnego rodzaju relacjami. Relacje są wyznaczone przez własności każdego bytu. Są to procesy, działania. Należy zauważyć, że byty są to realnie istniejące jednostki, które mają swoją strukturę, które stanowią istnienie, które jest aktem i które urealnia byt. Istota, która jest również pryncypium(element struktury) w bycie jest możnością i identyfikuje czyli informuje czym bym jest. Każdy byt jest bytem jednostkowym, jest realnością określoną i jest odrębny. Def. Osoby wg. Boecjusza !!! Osoba jest jednostkową strukturą natury rozumnej. Istota w bycie jest to natura, która pełni rolę podstawy powiązań z innymi bytami. Jest również podstawą różnorakich procesów i działań. Świat kultury: Świat kultury powstaje wtedy kiedy w sposób niemalże mechaniczny tworzymy wytwory z czegoś co wcześniej istniało. Do świata kultury zalicza się również różne sprawności osób np. umiejętność postępowania ( cnoty) a także umiejętność wytwarzania (sztuka), teorie, instytucje, różnego rodzaju ideologie itd. Kulturę można rozpatrzyć w aspekcie przedmiotowym i w aspekcie podmiotowym. Aspekt przedmiotowy kultury: Zaliczamy tutaj to wszystko co jest wytworem człowieka we wszystkich okresach dziejów świata. Będą to dzieła sztuki, techniki, które wyrażają myślenie, emocje, decyzje również przeżycia ludzi, którzy tworzą sztukę. Aspekt podmiotowy: Stanowi go życie duchowe ludzi, wyraża się ono w usprawnieniu intelektu oraz woli oraz w wprowadzeniu harmonii w emocje i przeżycia 18.10.2012 Aspekt podmiotowy kultury dotyczy tego wszystkiego co zostało stworzone przez byty naturalne samodzielne, czyli byt osobowy. Sprawność intelektu teoretycznego np. roztropność ( właściwe środki do osiągnięcia właściwego celu) Porównanie świata natury ze światem kultury. Należy zwrócić uwagę, że świat wytworów jest czymś wtórnym wobec świata realnie istniejących bytów i jest czymś wyprzedzającym kulturę i jest jej miarą. Należy zwrócić uwagę na fakt, że jeżeli świat wytworów jest zgodny z realnymi bytami mamy wtedy do czynienia z sytuacją korzystną dla człowieka. Jeżeli zaś świat kultury ignoruje prawdę istnienie, dobro, jedność, odrębność bytów realnych człowiek stoi w sytuacji dużego zagrożenia. Kultura staje się wroga kiedy wytwory ludzkie nie służą człowiekowi. Wytwory człowieka powinny być nakierowane na osoby, powinny wiązać ludzi, gdy zaś człowiek służy wytworom a nie poprzez nie ludziom kultura staje się wroga człowiekowi.

(…)

…. Człowiek nie jest jedną jedyną wartością, ale jest wartością samą w sobie, która wyraża to, że człowiek jest człowiekiem.
Humanizm ewangelii, człowiek w swojej strukturze jak i w relacjach, które potrafi budować, kocha Boga i ludzi. Właściwa filozofia i teologia wyjaśniają, że człowiek jest odrębnym, samodzielnym bytem, niepowtarzalnym, rozumnym, ogarniętym miłością Boga, jest osobą, którą wyróżnia osobista przyjaźń Boga. Tylko miłość czyni człowieka kimś wybranym dla niepowtarzającej relacji przyjaźni człowieka z ludźmi i Bogiem.
Heroiczny humanizm św. Franciszka z Asyżu według takiego humanizmu wszystko jest realizowane w sposób maksymalny i stosują go święci. Święty Franciszek uważał, że prawdy ewangelii można realizować w takiej pełni, która jest świętością. Pokazuje jednocześnie, że świętość…
… na pewną standaryzację, kosmopolityzm, ideową pustkę oraz amoralność. Antropologia kultury wyróżnia także:
a) kultury prymitywne, które zawierają bardzo cenne odniesienia do kultury duchowej np. tradycja, gościnność, wierzenia religijne, bardzo rozbudowane elementy życia rodzinnego
Biorąc pod uwagę zakres oddziaływania można wskazać na: KULTURĘ NARODOWĄ: np. sposób życia, język, tradycja, symbole, religia…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz