Faza analizy - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 784
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Faza analizy - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

Faza analizy:
Analiza Architektoniczna:
Cele:
- Definicja architektury kandydującej systemu w oparciu odoświadczenia w wytwarzaniu podobnych systemów
- Dostarczenie wejść dla procesów planowania
Kroki:
1. Definicja organizacji podsystemów (wysokiego poziomu) -zwykle wykorzystuje się model warstwowy
2. Wytworzenie modelu rozmieszczenia wysokiego poziomu (RUP)
3. Identyfikacja kluczowych abstrakcji
4. Identyfikacja mechanizmów analizy
Mechanizmy: • Mechanizm analizy reprezentuje wzorzec, który stanowi rozwiązaniepowszechnego problemu.
• Mechanizmy analizy są używane do reprezentacji umiejscowieniazłożonej technologii w warstwach pośrednich (middleware) orazoprogramowania systemowego.
• Zwykle są niezwiązane z dziedziną problemu.Przykładowe mechanizmy dotyczą trwałości danych, komunikacji pomiędzyprocesami, obsługi błędów, powiadomień, zarządzania transakcjami,bezpieczeństwa itp.
Np. charakterystyk dotyczących opisu trwałości danych:
o Wielkość (Granularity) o Liczbę (Volume)
o Okres przechowywania (Duration)
o Mechanizm odtwarzania (Retrievalmechanism)
o Częstość modyfikacji (Update frequency)
o Pewność (Reliability)
ANALIZA przypadków uzycia
Cele:
- Identyfikacja klas analizy, które będą odpowiedzialne zarealizację przypadku uzycia
- Odkrycie wymagań dodatkowych związanych zprzypadkiem uzycia
Kroki:
1. Identyfikacja klas analizy
2. Opisanie interakcji obiektów analizy
3. Odkrywanie wymagań dodatkowych
ANALIZA klas
Cele:
- Identyfikacja zakresu odpowiedzialności klas analizy woparciu o role, które pełnią one w przypadku użycia
- Identyfikacja atrybutów klas analizy
- Odkrycie wymagań dodatkowych związanych z klasą
Kroki:
1. Identyfikacja zakresów odpowiedzialności klas
2. Identyfikacja atrybutów
3. Identyfikacja asocjacji i agregacji
4. Identyfikacja generalizacji
5. Odkrywanie wymagań dodatkowych
PROJEKTOWANIE
PROJEKT - Projektowanie architektury
Celem projektowania architektury jest podanie modeli:projektowego i rozmieszczenia, oraz ich architektury.
Można to uzyskać dzięki identyfikacji:
Architektury fizycznej
 Węzłów i ich sieciowej konfiguracji,
Architektury logicznej
 Podsystemów i ich interfejsów,
 Architektonicznie znaczących klas projektowych np. klas aktywnych,
 Generycznego mechanizmu projektowego, który obsłuzy wspólnewymagania np. specjalne wymagania na trwałość, rozproszenie,wydajność i inne, określone w fazie analizy klas i przypadków użycia zmodelu analizy(- wymagania niefunkcjonalne!!)


(…)

… klasy jest określenie:
Operacji , atrybutów, relacji, metod, stanów i zależności odmechanizmów generycznych, a także interfejsów, które klasarealizuje.Dla klasy projektowej stosować śladowanie <<trace>> do klasyanalizy.
Nalezy zidentyfikować:
- klasy `boundary' - zalezą od zastosowanej technologii interfejsu (nowestereotypy <<form>>, <<dialog>>, <<view>>)
- klasy `entity' - dla modelu relacyjnego
… (fasada,adapter, most, dekorator, kompozycja)
• Behawioralne - wspomagają definiowanie komunikacji iprzepływu zdarzeń pomiędzy obiektami (łańcuchodpowiedzialności, mediator, iterator)
Wzorce kreujące (CreationalPatterns) - związane z tworzeniemnowych obiektów; ukrywają szczegóły dotyczące tworzeniaobiektów; kod klienta ma pozostać niezmieniony w przypadkudodania nowego typu;
Przykłady: singleton, proxy…
…; obiektypozostają w pewnych połączeniach; wzorce te mają ukrywaćsposób powiązania obiektów i uniezależniać klienta od tychzmian; przykłady: fasada, adapter, dekorator, most (bridge),kompozycja (composition)
Wzorzec Decorator- „opakowanie” zbioru klas posiadających wspólny interfejs.
Wzorce behawioralne (BehavioralPatterns) - wzorce, któresą związane z projektowaniem obiektów, które mająwykonywać specyficzne akcje…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz