Fakty prawne- wykład 2

Nasza ocena:

5
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1260
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Fakty prawne- wykład 2 - strona 1 Fakty prawne- wykład 2 - strona 2 Fakty prawne- wykład 2 - strona 3

Fragment notatki:

Prawo dr Marek Pliszkiewicz Wykład 2
FAKTY PRAWNE
Fakt prawny - „okoliczności” wymienione w przepisach prawa, które pociągają za sobą, wywołują czy radzą skutki prawne, tzn. powodują powstanie zmiany albo wygasanie upoważnień lub obowiązków albo uprawnień, obowiązków
Postanowienia przepisów prawa rozstrzygają, które okoliczności są faktami prawnymi wywołującymi skutki prawne.
Zdarzenia są to okoliczności wywołujące skutki prawne, które są niezależne od zachowania się podmiotów prawa (śmieć, urodzenie, upływ czasu)
Skutki prawne są wiązane nie tylko z zachowaniami podmiotów prawa, lecz także ze zdarzeniami niezależnymi od tych zachowań
Działanie jest to zachowanie się podmiotu prawa polegające na wykonywaniu określonych czynności, które można poznać za pomocą obserwacji zewnętrznych
Zaniechanie - brak działania powinnego, wymaganego przez prawo
Z zaniechaniem mamy do czynienia wtedy, kiedy adresat przepisu nie działał, choć powinien, gdyż odpowiedni przepis prawa nakazywał mu działać.
Czynność prawna - świadome i zgodne z przepisami prawa zachowania podmiotów, zmierzające do wywołania skutków prawnych mocą odpowiednich oświadczeń woli.
Nie tylko skutki w niej wyrażone ale także wynikające z innych przepisów prawa, zasad współżycia społecznego i ustalonych zwyczajów. Zawsze jest zgodna z prawem
Zasady współżycia społecznego - zasady przyjęte w społeczeństwie, ale nie są one przepisami.
Zwyczaj
Czyn jest to takie zachowanie się podmiotów prawa, które rodzi skutki prawne, choć do wywołania owych skutków podmiot prawa swym zachowaniem nie zmierzał (np. znalezienie rzeczy zgubionej)
Farmazon - wprowadza się kogoś w błąd sprzedając coś komuś co nie należy do nas ale nie jest kradzione
Nieważność bezwzględna - z mocy prawa nieważna, od chwili wykonania (ex nouwy??)
Nieważność względna - która zostanie orzeczona przez sąd na wniosek osoby występującej o orzeczenie (ex tung??)
Skutki prawne - powstanie, zmiana lub ustanie praw i obowiązków
Decyzja administracyjna
Orzeczenie sądowe = wyrok Czyny:
-wystąpienia (grzywna itp.)
-przestępstwa (do 5 lat)
-zbrodnie (powyżej 5 lat)
Fakt prawny → konstytutywne Orzeczenie deklaratoryjne - stwierdza istnienie określonych uprawnień lub obowiązków nie zmieniając stanu prawnego
Orzeczenie konstytutywne - powoduje powstanie bądź zmianę czyichś uprawnień i obowiązków
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz