Elektrokardiografia holterowska-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 931
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Elektrokardiografia holterowska-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Cel stosowania próbkowania adaptacyjnego w elektrokardiografii holterowskiej.
Próbkowanie adaptacyjne przeprowadza się przy zmiennej częstotliwości próbkowania. Podczas rejestracji sygnału częstotliwość próbkowania jest weryfikowana w czasie rzeczywistym i dostosowywana do aktualnie zapisywanego sygnału. W ten sposób uzyskujemy dokładny zapis sygnału EKG (nie pomijamy żadnego z fragmentów krzywej EKG, co może się zdarzyć przy jednej, z góry ustalonej częstotliwości próbkowania). Próbkowanie adaptacyjne znalazło zastosowanie w elektrokardiografii Holterowskiej, ze względu na to, ze rejestracja sygnału w tego typu badanie trwa 24 godziny i pacjent wykonuje podczas niego codzienne czynności. Zatem częstotliwość pracy serca ulega zmianie wraz ze zmianą aktywności badanego. W takim wypadku ciągła weryfikacja częstotliwości próbkowania pozwala na rejestrację przebiegów EKG z dużą dokładnością i mamy pewność, że żaden fragment zapisu istotny dla diagnozy nie zostanie pominięty, a niektóre zakłócenia dzięki temu wyeliminowane.
Role templetów w elektrokardiografii holterowskiej.
Template = wzorzec
Dla każdego człowieka ustala się indywidualny wzorzec. Można go stworzyć na podstawie średniej z kilku pomiarów lub na podstawie analizy przebiegu
1. mamy nasz przebieg, w którym możemy wyróżnić dobre i złe fragmenty. Jeżeli iloraz złych do dobrych fragmentów jest dostatecznie niski to taki przebieg możemy uznać za wzorzec.
2. określamy współczynnik szerokości zespołów QRS, liczymy całkę - pole powierzchni między linia izoelektryczną a krzywa zespołu QRS i dzielimy ją przez wartość(czego wartość?) powstałą na skutek filtrowania dolnoprzepustowego( filtrowanie daje nam wycięcie wysokich częstotliwości). 3. analizujemy polaryzację fragmentów zespołu QRS.
Analiza sygnału EKG według powyższych trzech punktów pozwala na uzyskanie template'u i analizę rytmu serca .
Istota zapisu sygnału w elektrokardiografii holterowskiej - cyfrowej. Zapis elektrokardiogramu metodą Holtera zawiera ilość sygnału niemożliwą do oceny w sposób manualny. Rozwój technologiczny umożliwił wprowadzenie rejestrów z kartami pamięci. Umożliwia to zapis dużych ilości danych.
Sygnał trafiający do przetwornika analogowo-cyfrowego zostaje próbkowany,a następnie kwantowany.
Częstość próbkowania dochodzi do ponad 200 Hz. Rejestry ze stałą kartą pamięci, z uwagi na dobrą jakość rejestracji są szczególnie przydatne do analizy parametrów zmienności rytmu zatokowego oraz oceny późnych potencjałów komorowych, QT, QTc, QTd, T.
Większość stosowanych klinicznie rejestratorów cyfrowych pracuje z częstotliwością próbkowania 120Hz, co jest absolutnie najmniejszą akceptowalną wartością przy rozdzielczości 8 bitów.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz