Eksploatacja obiektów transportu lądowego - egzamin

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 700
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Eksploatacja obiektów transportu lądowego - egzamin - strona 1 Eksploatacja obiektów transportu lądowego - egzamin - strona 2 Eksploatacja obiektów transportu lądowego - egzamin - strona 3

Fragment notatki:

1.LINIE KOLEJOWE I ICH KLASYFIKACJA Parametry do zaliczenia do kategorii: -obciążenie przewozowe w mln tonach masy brutto na rok -prędkość pociągu  Z punktu widzenia przewozowego i technicznego: Linie magistralne - mają kategorie toru ‘0’, obciążenie powyżej 25 mln ton brutto/rok; prędkość pociągu  powyżej 120 km/h Linie pierwszorzędne - kategoria toru ‘1’, obciążenie 10-25 mln ton brutto/rok; prędkość pociągu 80-120  km/h Linie drugorzędne - kat. toru ‘2’, obciążenie od 3-10 mln ton brutto/rok ; prędkość pociągu 60-80 km/h Linie znaczenia miejscowego - kategoria toru ‘3’ obciążenie poniżej 3 mln ton brutto/rok; prędkość poniżej  60 km/h Wszystkie inne tory maja kategorię ‘4’, obciążenie małe i mała prędkość. Częściowo linie pierwszo i  drugorzędne i o znaczeniu miejscowym zanikają.  Podział ze względu na ukształtowanie terenu, na którym jest zbudowana linia kolejowa: - koleje nizinne , gdzie pochylenie linii nie przekracza 10-15 promili - koleje podgórskie , gdzie pochylenie linii przekracza 15 promili - koleje górskie,  gdzie pochylenie linii przekracza 30 promili i wyższe Inna charakterystyczna cecha linii kolejowych to szerokość toru (parametr techniczny) i definiuje się ją tak  odległość między wewnętrznymi krawędziami szyny, mierzy się toromierzem. Podział ze względu na szerokość torów(odległość między wewnętrznymi krawędziami szyny, mierzona  toromierzem) - normalnotorowe  linie o szerokości toru 1435mm (w Polsce i większości krajów) - szerokotorowe  linie o szerokości 1435 mm (np. Hiszpania 1676mm, Irlandia 1600 mm) - wąskotorowe  linie o szerokości 

(…)

… (warsztaty naprawcze, szlaki kolejowe)
ZALETY:
-małe opory ruchu ( siła statyczna w postaci oporu toczenia 2,5-4kN nacisku)
-mała zajętość terenu ( dwutorowa linia kolejowa szerokość 14m)
-wysoki poziom bezpieczeństwa
-niskie zużycie energii
-mała emisja substancji szkodliwych
-duża prędkość
6.OMÓWIĆ SKŁADNIKI OPORÓW RUCHU POCIĄGU
Opory ruchu pociągu to zespół sił przyłożonych do niego na kierunku ruchu, lecz ze zwrotem przeciwnym
do zwrotu prędkości ruchu
Wyróżnia się:
-opór całkowity W[N]
-opór jednostkowy w=W/G (G- ciężar pojazdu)
Składowymi oporu ruchu są:
-opory biegu, których źródłem są opory tarcia w strefie kontaktu kół z szynami, opory tarcia w
mechanizmach przenoszenia napędu, opory powietrza
-opory nachylenia-równe składowej siły ciężkości pojazdu
-opory łuku wynikające ze zwiększonych oporów tarcia…
…- przyspieszenie normalne w ruchu po okręgu (dośrodkowe)
7.OMWIĆ RÓWNANIE RUCHU POCIĄGU I WPŁYW POSZCZ. CZYNNIKÓW PODCZAS
PRZYSPIESZANIA I ZWALNIANIA POCIĄGU
F-siła pociągowa(napędu), M-moment napędowy, N-reakcja normalna toru, W-opór ruchu,
Qobciążenie (masa pociągu +ciężar przewożonych ład.) Q=m*g
W skład siły wchodzi:
-opór siły tarcia między kołami i szynami
-dodatkowe opory ruchu wynikające z oporu powietrza…
… kursowania:
-pasażerskie:
a)stałe- kursujące codziennie lub w dni określone w rozkładzie jazdy
b)niestałe- uruchamiane w zależności od występujących potrzeb, dzielimy je na:
*dodatkowe- przewidziane rozkładem jazdy lecz uruchamiane odraźliwie przez dyspozytury określonego
szczebla
* nadzwyczajne- nie przewidziane rozkładem jazdy
-towarowe:
a)stałe- te które są w rozkładzie jazdy
b)dodatkowe- przewidziane rozkładem jazdy
c)uruchamiane na zarządzenia- wydaje główna dyspozytura PKP lub dyspozytury okręgowe
d)programowane- uruchamiane w terminach określonych telegraficznie
3.WYMIENIĆ I OMÓWIĆ ELEMENTY DROGI KOLEJOWEJ
Droga kolejowa – o ograniczonej trajektorii ruchu w jednoznacznie określonym zakresie przemieszczania
Składa się z:
-szyny- Zadaniem szyn jest umożliwienie toczenia się kół pojazdów i nadawanie…
…, przepustowość 30 poc/h, prędkość max 500 km/h
-czas reakcji systemu radiowego w centrum sterowania we wszystkich 3 poziomach bez uwzględnienia
sterowania zawrotnicami to wynosi on 5 sekund
- długość pociągu w tych systemach to do 400 m
- opóźnienie przy hamowaniu pociągu 0,6 m/s2
- czas reakcji układu hamulcowego 6 sek
- czas reakcji operatora pociągu 5 sek
Poziom 1 dzieli się dodatkowo na 3 warianty…
… zapowiadawczego. Granicę między szlakiem a posterunkiem zapowiadawczym (stacją, mijanką
bądź posterunkiem odgałęźnym) stanowi zasadniczo semafor wjazdowy. Szlaki przyległe do posterunku
odgałęźnego mają osobne nazwy.
Odstępem nazywa się część toru szlakowego między semaforami odstępowymi lub semaforem odstępowym
i wjazdowym oraz między semaforem wyjazdowym i odstępowym.
Łącznicą szlakową nazywa się tor łączący…
…: z wagonem kieszeniowym; z wagonem
niskopodłogowym; z zespołem bimodalnym
12.SPECJALISTYCZNE KOLEJOWE ŚRODKI TECHNICZNE:
*wagon kieszeniowy – przeznaczony do przewozu naczep siodłowych, nadwozi wymiennych i dużych
kontenerów. Załadunek jednostek ładunkowych odbywa się tylko pionowo
* wagon niskopodłogowy- umożliwia przewóz pojazdów członowych, naczep i pociągów drogowych, przy
czym załadunek odbywa…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz