Ekotoksykologiczne skutki nanocząsteczek tlenków metali

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 546
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ekotoksykologiczne skutki nanocząsteczek tlenków metali - strona 1 Ekotoksykologiczne skutki nanocząsteczek tlenków metali - strona 2 Ekotoksykologiczne skutki nanocząsteczek tlenków metali - strona 3

Fragment notatki:

WSTĘP Jako pierwszy krok do lepszego zrozumienia potencjalnych  skutków ekotoksykologicznych nanocząsteczek tlenków metali  (nZnO, nTiO 2  i nAl 2 O 3 ) wprowadzonych do środowiska  wodnego użyto zarodków i larw Danio pręgowanego. Ta technika biotestu jest obecnie jednym z najczęściej  używanych narzędzi w badaniach środowiska, zwłaszcza dla  badania toksyczności i teratogeniczności chemikaliów, które  mogłyby mieć znaczący wpływ na środowisko naturalne i  zdrowie.  Zarodki i larwy ● Rozwój larw i zarodków był obserwowany  i udokumentowany  fotograficznie w określonych punktach czasu: 6, 12, 24, 36,  48,60,72,84 i 96h ekspozycji po zapłodnieniu. Wady rozwojowe  spowodowane narażeniem na toksyny to owrzodzenia i obrzęki  tkanek. Charakterystyka zawiesin Rzeczywista wielkość cząstek w zawiesinie oznaczano przy użyciu  dynamicznego rozpraszania światła. Toksyczność: wpływ na przeżycie zarodków  Danio pręgowanego ● Przetrwanie Danio zarodków i larw narażonych na nZnO i ZnO  w różnych stężeniach zawiesiny cząstek określano w odstępach  czasu. ● Toksyczność zawiesiny nZnO wrastała wraz ze zwiększeniem  stężenia nZnO. Wpływ na tempo wylęgu ● Zawiesiny nZnO/ ZnO i nAl2O3/Al2O3 nie maja wpływu na tempo  wylęgu zarodków Danio pręgowanego Deformacje w zarodkach i larwach ● Obrzęk osierdzia, ● Owrzodzenie tkanek, ● Deformacje ciała  Zawiesiny nZnO spowodowały owrzodzenie tkanek u larw. W 72  hpf przeżyło 31,76% larw. Wraz ze wzrostem czasu narażenia  wzrastał stopień owrzodzenia. Ostatecznie wyniósł  95,83% i 100%  odpowiednio w 96 hpf i 108 hpf. Żadna z zawiesin nTiO 2 , TiO 2  , nAl 2 O 3  , Al 2 O 3   nie wykazały  żadnych deformacji na zarodkach i larwach Danio pręgowanego Czynniki wpływające na toksyczność  nanocząsteczek tlenków metali ● Rozważania wskazują, ze mniejsze MNMs są bardziej toksyczne  bo są bardziej biodostepne, ● Kształt cząsteczek Niestety żadne z powyższych nie jest potwierdzone z powodu  braku badan. Podsumowanie ● ZnO jest najbardziej toksyczny dla zarodków i larw Danio  pręgowanego, ● Żadne z nTiO 2 , TiO 2  , nAl 2 O 3  , Al 2 O 3  nie okazały się toksyczne  dla zarodków i larw, ● Nanoczasteczki tlenków metali mogą mieć  rożny wpływ na  ekosystem wodny, potwierdza to konieczność odpowiedzialnego  produkowania nanomateriałów. Applications and implications of nanotechnologies  for the food sector. Qasim Chaudhry, Michael Scotter, , James Blackburn, Bryony Ross, Laurence  Castle, Alistair Boxall, Richard Watkins

(…)

… również akumulacje białek w jadrze i utratę
zdolności do procesów replikacji DNA i transkrypcji .
Trawienie
● Każdy z trzech głównych składników żywności - białka,
węglowodany i lipidy są trawione w inny sposób. Cecha
wspólna jest trawienie w skali nano. Na tej podstawie można by
argumentować, że przetwarzanie żywności w skali nano po
prostu poprawia szybkość lub efektywności trawienia,
wchłaniania, biodostępność i metabolizmu w organizmie. Na
rynku istnieje już wiele suplementów, które rzekomo zawierają
di - i tri-peptydy i w ten sposób ułatwiają trawienie.
Aspekty regulacyjne
● Stosowanie dodatków do żywności w UE kontroluje Parlament Europejski.
Ilości stosowanych dodatków do żywności są ograniczone przepisami
prawnymi, a ich stosowanie w niektórych przypadkach ogranicza się do
konkretnych produktów spożywczych…
… komórkowego.
Badania wykazały również akumulacje białek w jadrze i utratę
zdolności do procesów replikacji DNA i transkrypcji .
Trawienie

Każdy z trzech głównych składników żywności - białka,
węglowodany i lipidy są trawione w inny sposób. Cecha
wspólna jest trawienie w skali nano. Na tej podstawie można by
argumentować, że przetwarzanie żywności w skali nano po
prostu poprawia szybkość lub efektywności…
… nanotechnologii w przemyśle polega na
produkcji, przetwarzaniu i stosowaniu materiałów, których co
najmniej jeden wymiar jest rzędu 100 nm,
● Nanotechnologie umożliwiają ulepszenie smaku, koloru,
zapachu, konsystencji produktów spożywczych, wzrost
biodostępności składników odżywczych i suplementów
zdrowotnych,
● Nowe, ulepszone opakowania mają właściwości przeciwbakteryjne i
nono-czujniki do śledzenia stanu…
… z pestycydów nano-wielkości i leków
weterynaryjnych,
● Kontakt żywności z nano-pyłami podczas produkcji lub
przetwarzania,
● Migracja nano-cząstek z opakowania do żywności.
Potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa
konsumentów
Badania in vitro na ludzkich komórkach nabłonka przy użyciu
nano-cząsteczek SiO2 wykazały, ze cząsteczki o średnicy
mniejszej niż 70 nm mogą wniknąć do jadra komórkowego.
Badania wykazały…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz