Ekonomika transportu - definicje

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1183
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ekonomika transportu - definicje - strona 1 Ekonomika transportu - definicje - strona 2

Fragment notatki:

WARTOŚĆ - współtworzona w skutek zużywania produkcji. Dzięki używaniu czynników wytwórczych następuje ich zatrzymanie i tworzy się wartość.
WARTOŚĆ UŻYTKOWA tego produktu - zdolność do zaspokojenia określonych potrzeb.
DZIAŁALNOŚĆ NIEPRODUKCYJNA - oświata, służba zdrowia, administracja - nie mają wpływu na dochód.
PRODUKT GLOBALNY BRUTTO - określany jako suma wartości dóbr materialnych oraz usług produkcyjnych wytworzonych dzięki zaangażowanych czynników wytwórczych zlokalizowanych na terenie danego kraju niezależnie, kto jest ich właścicielem. Szacowany w skali roku.
DOCHÓD NARODOWY - stanowi część produktu globalnego, która pozostaje po odliczeniu środków produkcji na jego wytworzenie (kosztów materialnych jego uzyskania). Jest to produkt globalny netto.
AMORTYZACJA- koszty zużycia produktów trwałych. (to mierniki syntetyczne)
(prod glob i dochód narod to podstawowe mierniki)
PRODUKT GLOBALNY ULEGA PODZIALOWI - podlega on rozdysponowaniu na gospodarstwa domowe lub przedsiębiorstwa gospodarcze. O podziale decyduje:
- środki kapitałowe i możliwości finansowe decydują w jakim stopniu uczestniczymy w podziale produktu.
- chęć nabycia (zaistnienie potrzeby)
WYTWORZENIE DÓBR PRODUKCYJNYCH - - gdy produkty służą zaspokajaniu potrzeb przedsiębiorstw.
WYTWORZENIE DÓBR KONSUMPCYJNYCH - gdy produkty służą zaspokajaniu potrzeb gospodarstw domowych.
PODAŻ USŁUG TR - świadczą firmy, które zajmują się świadczeniem takich usług.
POPYT POTENCJALNY - chęć zapotrzebowania na określonego rodzaju produkty nie mająca pokrycia w posiadanych zasobach finansowych.
POPYT EFEKTYWNY - może być zrealizowany dzięki posiadanym zasobom kapitałowym. Gdy są określone działania w zakresie nabycia określonych produktów.
Podaż, popyt, ceny - kategorie od siebie zależne.
PRODUKCJA - zaopatrzenie materiałowo-techniczne ,po części zbyt.
- wielkość przewozu możliwa do wykonania w konkretnych warunkach eksploatacyjnych przedsiębiorstwa.
WYMIANA - nieodłączny czynnik zbytu wytworzonych produktów.
DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ zaliczana jest działalność firm transp mająca charakter zarobkowy, a także transp własny firm produkcyjnych.
DO DZIALALNOŚCI NIEPRODUKCYJNEJ zalicza się motoryzację indywidualną, która stanowi koszt funkcjonowania gospodarstw domowych.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz