Ekonomiczne opisanie świata - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 427
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ekonomiczne opisanie świata - wykład - strona 1 Ekonomiczne opisanie świata - wykład - strona 2 Ekonomiczne opisanie świata - wykład - strona 3

Fragment notatki:

EKONOMICZNE OPISANIE SWIATA- MAKROEKONIMIA: OGÓLNY ZARYS (1)
Ekonomia- zaczęła się w Anglii za spawa A.Smitha i jego książki (1776r.)
Ekonomia (nauka o racjonalnym gospodarowaniu w warunkach ograniczonosci zasobów):
- mikroekonomia- nauka o podstawach działania pojedynczych podmiotów gospodarczych
lub gałęzi
- makroekonomia- zajmuje się badaniem ogólnego funkcjonowania gospodarki (jak działanie
jednostek i firm wpływają na siebie nawzajem, aby uzyskać typowy dla danej gospodarki
poziom wydajności ekonomicznej)
Pytania mikroekonomiczne
Pytania makroekonomiczne
Czy powinienem pójść do szkoły biznesu, czy raczej teraz rozpocząć
pracę zawodową?
Jak wiele osób jest zatrudnionych w gospodarce jako całości w tym
roku?
Co determinuje wysokość płacy zaproponowanej przez Citibank
Pani Cherie Canajo, świeżo upieczonej absolwentce MBA?
Co determinuje ogólny poziom płac w gospodarce w danym roku?
Co determinuje wysokość kosztów uruchomienia nowego wykładu
na uniwersytecie?
Co determinuje ogólny poziom cen w gospodarce w danym roku?
Jakie działania powinien podjąć rząd, aby ułatwić studiowanie
osobom z rodzin o niskich dochodach?
Jakie działania powinien podjąć rząd, aby promować zatrudnienie i
wzrost gospodarczy?
Jakie czynniki decydują o tym, czy Citibank otworzy nowy oddział w
Szanghaju?
Jakie czynniki wpływają na wielkość wymiany handlowej dóbr, usług i
aktywów finansowych między USA a resztą świata?
Makroekonomia- początki w okresie Wielkiego Kryzysu, który rozpoczął się 24.10.1929
(czarny czwartek na giełdzie nowojorskiej)
Stopa bezrobocia i dynamika PKB w Polsce
20 19
17,6
17,418,1
15
14,9
15,716 14,9
13,6
13,6
13
11,5
10,59,6
7 6 6,8
6,1
5,2
4,8 4,1 4,2
3,8
2,6
12,4
11,2 11,9
9,5
5,8 6,7 4,8
5,3
3,9
3,8
3,5
1,7
1,1 1,4
-7
-11,6
stopa bezrobocia (%)
Dynamika PKB (%)
Nierownomierne tempo wzrostu gospodarczego, jego spowolnienia i przyspieszenie są
głównym przedmiotem zainteresowania mkroekonomii.
Graficzne ujęcie cykli koniunkturalnych
- klasyczny cykl koniunkturalnych
- współczesny cykl koniunkturalny
 W czasach Wielkiego Kryzysu J.M. Keynes w książce (1936r.) postuluje łagodzenie skutków
rećesji za pomocą polityki fiskalnej i polityki monetarnej.
 M.Fridman- wniosek, że warunkach boomu politykę fiskalna należy poskromić
Stopa wzrostu PKB w skali światowej
Stopa
wzrostu
PKB
1970-2006
(średnia)
1996-2006
2006
2007
2008
USA
3,1
3,4
3,3
2,1
2,5
Unia
Europejska
2,3
2,0
2,7
2,3
2,2
Chiny
9,3
(19802006)
8,8
10,7
10,0
9,5
Stopa bezrobocia w skali światowej
Stopa
bezrobocia
1970-2006
(średnia)
1996-2006
2006
2007
2008
USA
6,2
5,0
4,6
4,6
4,8
Unia Europejska
7,4
8,7
7,6
7,0
6,7
Chiny
bd
bd
bd
bd
bd
Stopa inflacji w skali światowej
Stopa
inflacji
1970-2006
(średnia)
1996-2006
2006
2007
2008
USA
4,0
2,0
2,9
2,6
2,2
Unia
Europejska
5,4
1,8
1,7
1,8
2,2
Chiny
5,4
(19802006)
3,3
1,5
2,5
2,2
PKB na mieszkańca wg parytetu siły nabywczej (UER rocznie)
30000
25000
20000

(…)

…?
Jakie czynniki decydują o tym, czy Citibank otworzy nowy oddział w
Szanghaju?
Jakie czynniki wpływają na wielkość wymiany handlowej dóbr, usług i
aktywów finansowych między USA a resztą świata?
Makroekonomia- początki w okresie Wielkiego Kryzysu, który rozpoczął się 24.10.1929
(czarny czwartek na giełdzie nowojorskiej)
Stopa bezrobocia i dynamika PKB w Polsce
20 19
17,6
17,418,1
15
14,9
15,716 14,9
13,6
13,6
13…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz