ekonomia wykład II

Nasza ocena:

5
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
ekonomia wykład II - strona 1 ekonomia wykład II - strona 2 ekonomia wykład II - strona 3

Fragment notatki:

20.10.2014
cd
W tym modelu można zaobserwować działanie 2 praw :
-prawo mającego przyrostu produkcji zwiększonej
-prawo rosnącego kosztu alternatywnego
Koszt alternatywny – jest jednym z istotniejszych pozycji kosztów w ekonomii jest on mierzalny,
kwantyfikowany. Dotyczy zarówno wyborów konsumenta jak i producenta. Koszt alternatywny
związany z każdym wyborem. Koszt utraconych lub zaniechanych możliwości. Jest mierzony
wartością tej produkcji (lub konsumpcji) której nie realizujemy lub z realizacji z której
rezygnujemy po to by zwiększyć produkcje lub konsumpcje innych dóbr. Koszt alternatywny- dąży
się do tego żeby przedstawiać go w wartościach pieniężnych.
Koszt alternatywny- To wartość najlepszej nie wykorzystanej alternatywy w sytuacji kiedy do
wykorzystania mamy więcej tych alternatyw. (Jeżeli jest dużo alternatyw to nie sumujemy tego tyko
robimy hierarchie potrzeb)
Rzadkość- jest wynikiem zależności pomiędzy zapotrzebowaniem ludzi na dobra a ograniczonymi
zdolnościami wytworzenia tych że dóbr.
Zapotrzebowanie= ilość dóbr, które ludzie chcieliby posiadać w danym czasie Możliwości produkcyjne=
ilość dóbr, które ludzie są w stanie wytworzyć w danym czasie.
Zasada optymalizacji decyzji:
Jeżeli korzyści marginalne są większe niż koszty to należy rozwijać produkcje czy konsumpcje .
Jeżeli korzyści marginalne są równe -optymalny poziom działalności
Jeżeli koszty marginalne są większe to należy ograniczyć działalność
W analizie występują dwie kategorie korzyści i dwie kategorie kosztów:
Korzyścią albo koszty całkowite – ujmowane jako suma kosztów albo korzyści
Korzyści i koszty marginalne- są to korzyści lub koszty związane ze zwiększaniem produkcji lub
konsumpcji o dodatkową jednostkę.
Wykresy :
(2 wykresy)
Działa tutaj zasada malejących korzyści marginalnych. Wraz ze wzrostem rozmiarów konsumpcji
maleją korzyści osiągane ze zwiększenia konsumpcji o dodatkową jednostkę czyli maleją korzyści
marginalne. Ta zasada jest odwracalna.
(2 wykresy)
W tej analizie kosztów działa prawo rosnącego kosztu marginalnego. Wraz ze wzrostem rozmiarów
konsumpcji rosną koszty związane ze zwiększeniem konsumpcji o dodatkową jednostkę czyli rosną
koszty marginalne. Zasada jest odwracalna
Ograniczoność zasobów zmusza nas do szukania rozwiązania optymalnego tzn osiągnięcia
maximum korzyści z konsumpcji zarówno pomidorów jak i marchewek.
3 wykres
Maksymalne korzyści z konsumpcji uzyskuje się, gdy różnica między korzyściami i kosztami
całkowitymi jest największa i jednocześnie koszty marginalne = korzyścią marginalnym.
Alokacja zasobów- w gospodarce to rozdysponowania zasobów pomiędzy różne konkurujące cele.
Dla konsumenta najważniejsza jest maksymalizacja zadowolenia a dla producenta osiągnięcie
zysku. Żeby osiągnąć owe cele muszą osiągnąć racjonalne korzyści( podmiot gospodarczy zbiera i
analizuje przy pomocy rozumu wszystkie niezbędne informacje a następnie podejmuje optymalne
decyzje.
Wyróżnia się dwa rodzaje racjonalności:
• racjonalność rzeczywistą(dotyczy

(…)

… stu procentowo pewni że osiągniemy stratę.
Ryzyko z konieczności i z wyboru
Ryzyko produkcyjne i handlowe.
Można obliczyć ryzyko.
Ryzyko subiektywne lub obiektywne. (doisać)
Zasada racjonalnego gospodarowania- wynika z ograniczoności zasobów i wiąże się z
dokonywaniem optymalnych wyborów w podejmowaniu decyzji w zakresie celów społecznogospodarczych oraz środków i metod realizacji tych celów…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz