Ekonomia - wykład 5

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 938
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ekonomia - wykład 5 - strona 1 Ekonomia - wykład 5 - strona 2 Ekonomia - wykład 5 - strona 3

Fragment notatki:

Ekonomia 25.10.08r.

Czynniki determinujące :
-cena produktu
-ceny czynników produkcji (pracy, produktów pośrednich) -ceny produktów alternatywnych i względem danych
-subsydia
-stawki ubezpieczeniowe
-warunki atmosferyczne ( susza - ogranicza nam dóbr wytwarzanych [podwyższenie ceny] )
-stopień fiskalizmu państwowego ( opodatkowanie )

P * ( znaleźć w necie )
nadwyżka
E
niedobór
Q
Popyt jest równy podaży .!
Cena równowagi ryn kowej - cena przy której następuje zrównanie popytu z podażą
Niedobór rynkowy - przewaga wielkości popytu nad wielkością podaży przy danej cenie rynkowej
Nadwyżka rynkowa - przewaga wielkości podaży nad wielkością popytu, przy danej cenie rynkowej
Równowa ga rynkowa - może zostać zakłócona przez zmiany czynników poza cenowych wpływający na popyt podaży Rysunki popytu i podaży ( znaleźć na necie .! )

DOBRA GIFFENA - wzrostowi (spadkowi) cen towarzyszy wzrost (spadek) popytu
- dobra Giffena to dobra o znacznym stopniu przydatności

EFEKT NAŚLADOWNICTWA -popyt indywidualnego konsumenta zmienia się w zależności od popytu rynkowego, czyli popytu większości konsumentów ( od ich zachowań )

EFETK DEMONSTRACJI - Efekt snobizmu - wielkość popytu na dane dobro, zgłaszana przez konsumenta zmienia się w odwrotny sposób w porównaniu do zmian wielkości popytu pozostałych konsumentów
- Efekt Veblena - im większa cena tym większy popyt
- Jest taka grupa konsumentów, którzy kupując bardzo drogie produkty chcą wywrzeć odpowiednie wrażenie na innych

EFEKT SUBSTYTUCJI i DOCHODOWY
- wzrost cen dobra X uruchamia działania 2 sił wpływających na decyzje konsumenta
- Efekt substytucji - wzrost ceny dobra X skłania konsumenta do zastępowania dobra X dobrem Y
- Efekt d ochodowy - wzrost ceny dobra X wpływa na spadek siły nabywczej dochodu konsument i w rezultacie na wielkość zakupów dobra X i Y
- Efekt substytucji jest zawsze ujemny
- efekt dochodowy może być dodatni lub ujemny ( np. w przypadku dobra normalnego jest on dodatni w przypadku dobra podrzędnego jest ujemny ) …
DOBRO NORMALNE I PODRZĘDNE

(…)

… jest równy podaży .!
Cena równowagi rynkowej - cena przy której następuje zrównanie popytu z podażą
Niedobór rynkowy - przewaga wielkości popytu nad wielkością podaży przy danej cenie rynkowej
Nadwyżka rynkowa - przewaga wielkości podaży nad wielkością popytu, przy danej cenie rynkowej
Równowaga rynkowa - może zostać zakłócona przez zmiany czynników poza cenowych wpływający na popyt podaży Rysunki popytu…
…+I+G- Te
- PNN ( dochód narodowy Netto ) = PNB w cenach czynników wytwórczych - amortyzacja

Metody pomiarów PKB
Strumień wydatków
Strumień dochodów
Strumień produktów

WADY PKB
NIE uwzględnia dóbr i sług które nie trafiają na rynek
NIE uwzględnia degradacji środowiska
NIE uwzględnia szarej strefy ( czarny rynek, gospodarka nie rejestrowana)
NIE uwzględnia czasu wolnego

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz