Ekonomia-Test 8

Nasza ocena:

3
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1939
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ekonomia-Test 8 - strona 1

Fragment notatki:

TEST 8
1. Na zmiany nominalnego PKB w danym okresie wpływają:
a) tylko zmiany cen,
b) tylko zmiany wielkości produkcji,
c) zmiany cen i wielkości produkcji,
d) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest dobra.
2. PKB na jednego mieszkańca:
a) uwzględnia szacunkową wartość produkcji wytworzonej w „szarej strefie”, lecz nie uwzględnia efektów zewnętrznych produkcji,
b) określa poziom rozwoju gospodarczego kraju,
c) nazywany jest często wskaźnikiem dobrobytu ekonomicznego netto (DEN),
d) wszystkie powyższe odpowiedzi są dobre.
3. Wykorzystując metodę sumowania produktów do pomiaru PKB, należy pamiętać, że:
a) sumować należy wartość dodaną lub dobra finansowe,
b) sumować należy wartość dóbr pośrednich i wartość dodaną,
c) dobra finalne nie wchodzą do rachunku, gdyż powodowałoby to wielokrotne liczenie tych samych elementów,
d) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest dobra.
4. Jeżeli mierzymy wartość całkowitej produkcji wytworzonej w gospodarce w danym okresie wykorzystując ceny, jakie istniały w tym okresie, to rezultatem będzie:
a) produkcja w ujęciu fizycznym,
b) stały PKB,
c) nominalny PKB,
d) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest dobra.
5. Metoda sumowania dochodów polega na:
a) sumowaniu dochodów czynników produkcji,
b) sumowanie dochodów powstających w procesie produkcji i dochodów z tytułu płatności transferowych,
c) sumowaniu tylko płatności transferowych,
d) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest dobra.
6. Defilowanie to:
a) odjęcie amortyzacji od wartości PNB,
b) sumowanie wartości dodanej w rachunku PKB,
c) podzielenie nominalnej produkcji w cenach bieżących wytworzonej w ostatnim roku badanego okresu przez indeks wzrostu ogólnego poziomu cen,
d) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest dobra.
7. Która z poniższych tożsamości nie jest prawdziwa?
a) PKB C + I + G + X,
b) RDO Y - podatki bezpośrednie + płatności transferowe,
c) Inetto Ibrutto - amortyzacja,
d) PKB w cenach rynkowych PKB w cenach czynników produkcji - podatki pośrednie + subsydia.
8. Odpływami z ruchu okrężnego strumieni pieniężnych są:
a) wydatki inwestycyjne,
b) wydatki rządowe,
c) wydatki związane z importem,
d) wszystkie wymienione wydatki.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz