Ekonomia - Cena zamknięcia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 196
Wyświetleń: 2492
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ekonomia - Cena zamknięcia - strona 1

Fragment notatki:

Cena zamknięcia  Ceną   zamknięcia   nazywamy   minimalny   poziom   ceny,   przy  którym przedsiębiorstwo może funkcjonować.   W krótkim okresie  ceną zamknięcia jest cena równa minimalnej  wielkości jednostkowych kosztów zmiennych:  pmin   = min  k Z  .  W długim okresie   ceną zamknięcia jest cena równa minimalnej  wielkości całkowitych kosztów przeciętnych: pmin   = min  k  .  Długookresowa   cena   zamknięcia   jest   również   nazywana   ceną  wejścia/wyjścia . Pokrywając koszty ekonomiczne, zapewnia ona  przedsiębiorstwu zysk normalny, równy kosztom alternatywnym. Optymalna cena Przypadek konkurencji niedoskonałej:   p k' = + × ε ε 1    (dla | ε|  1). W warunkach konkurencji doskonałej przedsiębiorstwo jest biorcą  ceny – musi akceptować aktualną cenę rynkową. W praktyce przedsiębiorstwa ustalają swe ceny według formuły:  p m k = + × (1 ) , gdzie  m  to pewien narzut na koszty zmienne. Q Q 1                  k’     p 1   p 2  p 1  – długookresowa cena zamknięcia                (cena wejścia/wyjścia)    p 2  – krótkookresowa cena zamknięcia Q 1  – próg rentowności ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz