Ekonometria wykład - Slajdy cd.

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1281
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ekonometria wykład - Slajdy cd. - strona 1

Fragment notatki:

Ma objętość 12 stron zapisanych w formacie pdf. Pierwsza z nich to: metody ilościowe w projektach inwestycyjnych, programowanie sieciowe: definicje, podejścia, zastosowanie, ograniczenia oraz estymacja czasu trwania czynności.
Druga notatka zawiera: oproszczonom tablicę przepływów międzygałęziowych, Macierz Leontiefa wraz z interpretacją. A także: równanie podziału produktu globalnego gałęzi i-tej, koszty materiałowe gałęzi j-tej, łączny koszt produkcji gałęzi j-tej, zysk gałęzi j-tej, wartość dodana gałęzi j-tej, równanie kosztów gałęzi j-tej, warunek równowagi ogólnej.

Metody ilościowe 
w projektach inwestycyjnych
podejmowanie decyzji: teoria gier
planowanie, zarządzanie i kontrola 
przebiegu projektu: programowanie 
sieciowe
analiza zapotrzebowania na kapitał
obrotowy:
modele zapasów
programowanie liniowe / dynamiczne
symulacja komputerowa
organizacja przedsięwzięcia:
zagadnienie transportowe
zagadnienie przydziału
Ekonometria 110010-0609
1Programowanie sieciowe: 
definicje
Struktura sieci określana jest poprzez zależności 
między jej podstawowymi elementami:
zdarzenie – osiągniecie określonego stanu 
zaawansowania prac (czyli początek lub 
koniec grupy działań)czynność – wyodrębniona część
przedsięwzięcia, charakteryzująca się
terminem rozpoczęcia i zakończenia oraz 
ilością zaangażowanych środków (czyli to, 
co się dzieje między jednym zdarzeniem a 
drugim)
Ekonometria 110010-0609
2Programowanie sieciowe:
definicje, c.d.
ścieżka krytyczna – sekwencja zdarzeń i czynności 
o najdłuższym okresie realizacji, wyznaczająca 
długość trwania całego projektu inwestycyjnegorezerwa czasowa – różnica między 
najwcześniejszym możliwym momentem 
zakończenia czynności a najpóźniejszym, nie 
wydłużającym ścieżki krytycznejwszystkie ścieżki oprócz krytycznej mogą mieć
rezerwy czasowe: wykonanie danej czynności jest 
możliwe, zanim stanie się ono konieczne z punktu 
widzenia zakończenia całego projektu w terminiebadania empiryczne wskazują, że wykorzystywanie 
informacji o rezerwach czasowych prowadzi do 
wyników lepszych o ok. 30%
Ekonometria 110010-0609
3Programowanie sieciowe:
podejścia
CPM: Critical Path Method
charakter deterministycznyczas trwania czynności: ustalonyzastosowania: powtarzalne projekty 
konstrukcyjne o znanym czasie trwania i 
terminach realizacji
PERT: Project Evaluation and Review Technique
charakter probabilistycznyczas trwania czynności: opisany rozkładem 
prawdopodobieństwa zastosowania: niepowtarzalne projekty 
rozwojowe o dużej zmienności ryzyka 
Ekonometria 110010-0609
4Programowanie sieciowe: 
zastosowania
stworzenie podstaw racjonalnego planowania, 
efektywnego wykorzystywania zasobów oraz ich 
optymalnej przestrzennej i czasowej alokacjidostarczenie informacji niezbędnych do 
podejmowania decyzji w warunkach niepewnościustalanie codziennych priorytetówkoordynacja działań w ramach poszczególnych 
departamentów i podwykonawców: rozpatrywanie 
alternatywnych projektów, zapewnienie informacji 
dla wszystkich grup pracowników związanych z 
projektemmożliwość weryfikacji, analizy i syntezy informacji 
do celów raportowania
Ekonometria 110010-0609
5Programowanie sieciowe: 
ograniczenia
wysoki stopień komplikacji, rosnący gwałtownie 
wraz z rozmiarami i złożonością przedsięwzięć
inwestycyjnychwysokie koszty stworzenia i utrzymania siecizałożenie, że czas jest jedynym kryterium 
optymalizacji i jedynym zasobem, którego 

(…)

… Ekonometrii SGH
Macierz Leontiefa:
L = (I − A )
I − A = [Lij] =
I - macierz jednostkowa
⎡1 0 ... 0⎤ ⎡ a11 a12
⎢0 1 ... 0⎥ ⎢a
⎥ − ⎢ 21 a 22

⎢. . . .⎥ ⎢ .
.
⎥ ⎢

⎣0 0 ... 1⎦ ⎣a n1 a n 2
... a1n ⎤
... a 2 n ⎥

.
. ⎥

... a nn ⎦
Interpretacja elementów macierzy Leontiefa: element Lij
wyraża przyrost wartości produktu końcowego i-tej gałęzi
spowodowany wzrostem o 1 jp wartości produktu
globalnego w j…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz