Egzamin z organizacji i zarządzania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 980
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Egzamin z organizacji i zarządzania - strona 1 Egzamin z organizacji i zarządzania - strona 2 Egzamin z organizacji i zarządzania - strona 3

Fragment notatki:1. Kiedy i dlaczego ludzie zaczęli odczuwać potrzebę naukowej organizacji pracy?
Potrzeba taka zrodziła się dopiero po rewolucji przemysłowej, czyli na przełomie XIX i XX wieku. Wcześniejszego przebiegu sztuki kierowania nie potrafimy opisać, ale możemy przyjąć hipotezę (Krzyżanowski) że człowiek ma wrodzone dążenie do używania metod jak najbardziej skutecznych w swoim działaniu po to, by je maksymalnie usprawnić i osiągnąć cel najmniejszym nakładem środków i najprostszą drogą.
Do czasu rewolucji przemysłowej technika rozwijała się w drodze powolnej ewolucji, a za nią zdolności organizacyjne ludzi. Gdy nastała rewolucja techniczna, zaczęły się rozwijać duże przedsiębiorstwa w miejsce małych zakładów i manufaktur. Nastąpiła duża mechanizacja pracy fizycznej i powstały nowe technologie. Duże zakłady zaczęły zatrudniać odpowiednią do swoich rozmiarów liczbę robotników i wtedy pojawił się problem: jak zarządzać tak dużą liczbą osób?
Jak wiemy rewolucja przemysłowa miała swoje źródło w Anglii, szybko rozszerzała się w Europie, a naprawdę dynamiczną postać przybrała w Stanach Zjednoczonych.

77. Scharakteryzuj organizację dywizjonalną.
Organizacja dywizjonalna opiera się na podziale na oddziały, czyli dywizje. Dywizje produkują różne wyroby i mają dużą samodzielność co do programów produkcji, kosztów i elementarnej działalności inwestycyjnej. Dywizje te są rozliczane z wyniku finansowego niezależnie od siebie i mają obowiązek oddawania części swojego zysku na działalność badawczo-rozwojową i inwestycje strategiczne organizacji jako całości. W obecnych czasach organizacje oddziałowe chętnie przeistaczają się w holdingi gdzie centrala (spółka prawa handlowego) posiada pakiety kontrolne akcji każdej podległej spółki.

Pytania i odpowiedzi do egzaminu z organizacji i zarządzania,
na podstawie skryptu `Podstawy zarządzania organizacjami'
Wersja 2.1
1. Kiedy i dlaczego ludzie zaczęli odczuwać potrzebę naukowej organizacji pracy?
Potrzeba taka zrodziła się dopiero po rewolucji przemysłowej, czyli na przełomie XIX i XX wieku. Wcześniejszego przebiegu sztuki kierowania nie potrafimy opisać, ale możemy przyjąć hipotezę (Krzyżanowski) że człowiek ma wrodzone dążenie do używania metod jak najbardziej skutecznych w swoim działaniu po to, by je maksymalnie usprawnić i osiągnąć cel najmniejszym nakładem środków i najprostszą drogą. Do czasu rewolucji przemysłowej technika rozwijała się w drodze powolnej ewolucji, a za nią zdolności organizacyjne ludzi. Gdy nastała rewolucja techniczna, zaczęły się rozwijać duże przedsiębiorstwa w miejsce małych zakładów i manufaktur. Nastąpiła duża mechanizacja pracy fizycznej i powstały nowe technologie. Duże zakłady zaczęły zatrudniać odpowiednią do swoich rozmiarów liczbę robotników i wtedy pojawił się problem: jak zarządzać tak dużą liczbą osób?
Jak wiemy rewolucja przemysłowa miała swoje źródło w Anglii, szybko rozszerzała się w Europie, a naprawdę dynamiczną postać przybrała w Stanach Zjednoczonych. 2. Wymień przedstawicieli i scharakteryzuj kierunki prac amerykańskich klasyków naukowego zarządzania.
Friderick W. Taylor, najwybitniejszy klasyk amerykańskiego naukowego zarządzania jako pierwszy do zagadnień organizacji zastosował ścisłe metody badania naukowego. Przeprowadził badania i dostosował kształt łopaty do pracy, 15 typów, do różnych materiałów o ładowności 9,75kg, dzięki czemu wydajność wzrosła o 40%. Jako pierwszy wprowadził specjalizację pracy kierowniczej - ośmiu wyspecjalizowanych mistrzów funk

(…)

…; #nauki matematyczne; #informatyka i cybernetyka; #nauki ekonomiczne i społeczne; #nauki humanistyczne i prawne. Dziedziny te wykształciły następujące nauki podstawowe, szczególnie wymagające teorie organizacji i zarządzania: @ekologię i fizjologię; @teorię eksperymentu, projektowania i eksploatacji; @teorię informacji, sterowania, gier i systemów; @teorię analizy matematycznej, rachunku…
… prekursorów naukowej organizacji pracy w Polsce i scharakteryzuj ich najważniejsze osiągnięcia badawcze.
Prekursorem był Karol Adamiecki, który zajmował się harmonizacją pracy. W jego prawie harmonii, poza harmonią wyboru („wąskie gardło” w procesie produkcji) i harmonii działania (musimy harmonizować pracę w trakcie jej trwania), znajduje się też prawo harmonii czasowej (łączność intelektualna i emocjonalna…
…, ale jej możliwości są ograniczone. Zdaje ona egzamin co do procesów ustrukturalizowanych, ponieważ dla innych stosowanie modeli i procedur matematycznych jest niemożliwe. 10. Podaj podłoże powstania szkoły systemów społecznych i scharakteryzuj poglądy niektórych jej twórców.
Szkoła systemów społecznych ukształtowała się pod wpływem nurtu strukturalnego amerykańskiej teorii socjologii i psychologii postaci
… teoria systemów, cybernetyka, nauki inżynierskie, informatyka, teoria informacji, ekonomia, psychologia i socjologia; @podstawowe problemy w działaniach praktycznych: mała adaptacyjność systemu, trudności z jego rozwojem oraz ogólne zagrożenie trwania organizacji jako całości; @sposoby rozwiązywania problemów: za pomocą racjonalnych procesów informacyjno decyzyjnych, oraz projektowania struktur…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz