Efekt Millera w układach transkonduktancyjnych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1491
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Efekt Millera w układach transkonduktancyjnych  - strona 1  Efekt Millera w układach transkonduktancyjnych  - strona 2  Efekt Millera w układach transkonduktancyjnych  - strona 3

Fragment notatki:

    SYMULACJA UKŁADÓW ELEKTRONICZNYCH    ćwiczenie 3 - efekt Millera            1) Napięciowy efekt Millera    V 1 k u R C V 2 i 1 i 2 i   rysunek 1                      rysunek 2      a)  Na rysunku 1 dany jest układ z napięciowym sprzężeniem Millera. Na gruncie obliczeń  symbolicznych podać zależności pomiędzy C1 i R1 oraz C2 i R2 a C, R i ku, dla których układ z  rysunku 2 jest równoważny układowi z rysunku 1 z punktu widzenia zacisków wejściowych oraz  wyjściowych (należy wyznaczyć kolejno C1, R1, C2, R2 jako funkcje C, R i ku).    b)  Za pomocą analizy małosygnałowej sprawdzić poprawność obliczeń z punktu a) dla wartości  R=10k, C=15p oraz w dwóch przypadkach ku=-100 i ku=3. Wzmacniacz zamodelować jako E - źródło  napięciowe sterowane napięciem.    Wykonując to ćwiczenie należy osobno wykreślić w "probe" (wygodnie będzie stworzyć  właściwe  „makra”) wartości C1, R1, C2, R2 wykorzystując fakt, że:   Y=I/V=re(Y)+im(Y)=1/R+j ωC.  Przesymulować układ o strukturze jak na rysunku 1, ale składowe admitancji określić dla układu z  rysunku 2 (poprzednio wykazaliśmy,  że oba układy widziane od strony zacisków wejściowych i  wyjściowych są równoważne).    Jaki jest sens znaków C1, R1 dla ku=3?    c)  ocenić wpływ rezystancji źródła sygnału na charakterystyki układu.      2) Efekt Millera w układach transkonduktancyjnych    Układ z rysunku 3 odpowiada małosygnałowemu schematowi zastępczemu wzmacniacza  tranzystorowego.            rysunek 3  V obc R obc V gen C we R we R gen V we C f g m*Vwe     Rgen=2k, Rwe=2k, Cwe=10p, Cf=1p, Robc=10k, gm=10m    a)  obliczyć wartość wzmocnienia napięciowego ku=Vobc/Vwe bez uwzględniania pojemności Cfwe i Cf.    b)  wyznaczyć pasmo układu bez pojemności Cf.    c)  dopiąć równolegle do Cwe pojemność  Cf'=(1-ku)Cf oraz do Robc pojemność  Cf''≈Cf. Wyznaczyć  ponownie pasmo układu. Zapisać wartość częstotliwości bieguna układu. Byłby to układ równoważny  układowi z rysunku 3, gdyby analizowany wzmacniacz był wzmacniaczem napięciowym, a nie  transkonduktancyjnym.    d)  wykonać symulację układu z rysunku 3 - czyli bez Cf' i Cf'  oraz z wpiętą szeregowo pojemnością  Cf. Zaobserwować różnice pomiędzy charakterystykami częstotliwościowymi układu z rysunku 3 i  układu z punktu c). Ile jest biegunów? Dla jakich częstotliwości występują? Jaki pojawił się  dodatkowy efekt przy częstotliwości powyżej 1GHz?    e)  poniżej przedstawiony jest wynik obliczeń transmitancji układu z rysunku 3 przeprowadzony w  programie Maple z nakładką o nazwie Syrup. Oblicz wartości częstotliwości zera i biegunów oraz  porównaj je z odczytanymi w punkcie d).  ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz