E.B. Titchener: Postulaty psychologii strukturalnej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 770
Wyświetleń: 4200
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
E.B. Titchener: Postulaty psychologii strukturalnej - strona 1

Fragment notatki:

Dokument ma 2 strony i krótko opisuje zagadnienia takie jak: analogia biologii i psychologii, Edward Bradford Titchener - kilka informacji, psychika, elementarne procesy psychiczne, najistotniejsze tezy strukturalizmu, introspekcja eksperymentalna, argumenty Titchenera na wyższość strukturalizmu nad funkcjonalizmem.

E.B. Titchener: Postulaty psychologii strukturalnej (1898)
Edward Bradford Titchener (1867-1927)
- urodzony i wychowany w Anglii; studiował na Oksfordzie, później pod okiem Wilhelma Wundta w Lipsku napisał doktorat z psychologii
- przeszczepił tą cześć psychologii wundtowskiej, która miała zostać później nazwana strukturalizmem, na grunt amerykański
Analogia PSYCHOLOGIA- BIOLOGIA
-teza: ” Biorąc za podstawę tę samą zasadę podziału można uznać współczesną psychologię za odpowiednik biologii. I jedną, i drugą można bowiem ujmować w trojaki sposób, przedmiot badań w obydwu wypadkach może być jednostkowy lub ogólny ” Titchener BIOLOGIA
PSYCHOLOGIA
jednostki
Morfologia
psychologia strukturalna
Fizjologia
psychologia funkcjonalna
Ontogenia
psychologia ontogenetyczna
gatunku
Taksonomia
psychologia taksonomiczna
Ekologia
psychologia funkcjonowania umysłu kolektywnego
Filogeneza
psychologia filogenetyczna
PSYCHIKA ma charakter ŚWIADOMOŚCI (tu zgadzają się i strukturaliści i funkcjonaliści). Ma ona budowę strukturalną, składa się bowiem z procesów, wśród których da się wyróżnić procesy elementarne(i tu już funkcjonaliści się nie zgadzają)
ELEMENTARNE PROCESY PSYCHICZNE :
WRAŻENIA
wrażenia (wzbudzane zewnętrznie)*wyraźność*rozciągłość (tylko dla wzroku i dotyku)
przedstawienia (ośrodkowo wzbudzany substytut wrażeń)
*wyraźność
cechy wspólne:
*jakość (charakterystyka swoista - niebieskość niebieska, a nie czerwona )
*natężenie (charakterystyka ilościowa)
*czas trwania
WZRUSZENIA
Najistotniejsze tezy strukturalizmu i jego metodologii :
- umysł = zespół procesów (elementarnych i złożonych)
- podstawowe pytania to: CO? i ILE? (a nie: PO CO?)
- „ubóstwo” elementarnych procesów psychicznych tworzących skomplikowaną całość - ---- możliwa analiza i ponowna synteza Metodą poznania procesów psychicznych jest INTROSPEKCJA EKSPERYMENTALNA.
badani musieli wiedzieć, że będą zdawać sprawozdanie ze swojego doświadczenia i że mają na nie „zwrócić uwagę”
byli oni specjalnie trenowani - (PROBLEM: czy taki trening nie prowadził potem do tego, że widzieli oni to, czego zostali nauczeni?)


(…)

… argumenty:
1) jest to w pewien sposób uwarunkowane historycznie -podejście strukturalne i metoda eksperymentalna umożliwiają odcięcie się od filozofii (metafizyki) i przeforsowanie tezy, że psychologia jest NAUKĄ
-psychologia funkcjonalna bliższa metafizycznej
2) konieczność badania struktury przed funkcją -niebezpieczeństwo przyjęcia teleologicznego punktu widzenia wśród funkcjonalistów
- formułowanie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz