Dynamika zmiany współczesnego społeczeństwa polskiego - wykład 2

Nasza ocena:

5
Pobrań: 7
Wyświetleń: 553
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dynamika zmiany współczesnego społeczeństwa polskiego - wykład 2 - strona 1 Dynamika zmiany współczesnego społeczeństwa polskiego - wykład 2 - strona 2 Dynamika zmiany współczesnego społeczeństwa polskiego - wykład 2 - strona 3

Fragment notatki:


Temat: Prawa człowieka i wolności obywatelskie we współczesnym społeczeństwie polskim
prawa człowieka - określone uprawnienia, które są należne człowiekowi. powszechnie przyjmuje się że pojęcie prawo używane jest nie dla oznaczenia prawa przedmiotowego, przez które rozumie się rozporządzenie wydane przez prawowitą władzę dla dobra społecznego, ale dla oznaczenia prawa podmiotowego, przez które najogólniej rozumie się opartą o prawo normę, możność podejmowania decyzji, ich realizacji oraz możliwości domagania się odpowiednich świadczeń ze strony innych podmiotów. prawo podmiotowe
oparte musi być i faktycznie jest na określonym prawie - normie, które logicznie i ustawodawczo jest uprzednie do prawa podmiotowego, sprowadza się do przysługujących określonemu podmiotowi uprawnień.
prawa człowieka
specyficzna kategoria praw podmiotowych a więc opartych na prawie - normie możliwości podejmowania decyzji, ich realizacji i możliwości domagania się określonych zobowiązań od innych podmiotów. to także kategoria praw publicznych, tych, które przysługują nie w sferze prywatnej ale publiczno - prawnej, tzn. w tej sferze, gdzie podstawowym podmiotem zobowiązań jest państwo działające przez wielorakie swe struktury.
cechy praw człowieka korelacja pomiędzy uprawnieniami a obowiązkami które służą realizacji tych uprawnień podmiotem uprawnień w prawach człowieka jest zawsze i wyłącznie jednostka ludzka w ramach praw człowiek podmiot obowiązku występuje w trzech postaciach:
państwo - organy przez jakie działa podmiotem obowiązku jest każdy człowiek wobec drugiego człowieka i przysługujących mu uprawnień
sam uprawniony - jest zobowiązany np. szanować i chronić własne życie niezbywalność, osoba uprawniona jest obowiązana do korzystania z przysługujących jej uprawnień, oraz że nie może się ich zrzec z ważnym skutkiem
PRAWA CZŁOWIEKA
wszystkie prawa podmiotowe, odczytywane są z wrodzonej godności ludzkiej wraz z korelatywnymi obowiązkami. proklamowane natomiast w konstytucjach i prawie międzynarodowym przyjmują formę praw pozytywnych, nie tracąc swego naturalnego charakteru, odznaczają się powszechnością, niezbywalnością, nienaruszalnością i dynamizmem.
uniwersalność praw człowieka nie wynika z praw międzynarodowych a jest w nich potwierdzona i dzięki nim chroniona. PRAWO CZŁOWIEKA DO ŻYCIA prawo do życia jest podstawowym, naturalnym prawem człowieka. prawo do życia dotyczy samej egzystencji człowieka, uniwersalnego i naturalnego pragnienia (potrzeby) życia. prawo człowieka do posiadania prywatnej własności przysługuje: ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz