Dynamika rozwoju współczesngo społeczeństwa plskiego - notatki z wykładu 6

Nasza ocena:

5
Pobrań: 14
Wyświetleń: 798
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dynamika rozwoju współczesngo społeczeństwa plskiego - notatki z wykładu 6 - strona 1 Dynamika rozwoju współczesngo społeczeństwa plskiego - notatki z wykładu 6 - strona 2 Dynamika rozwoju współczesngo społeczeństwa plskiego - notatki z wykładu 6 - strona 3

Fragment notatki:


Przemiany zbiorowości miejskich
Urbanizacja - wzrost udziału ludności miejskiej wśród ogółu ludności.
Suburbanizacja - powiększenie się ludności peryferii kosztem obszaru centralnego miast.
Urbanizacja:
1950 r. - 36,9% ludności mieszkającej w miastach
1970 r. - 52,3%
1990 r. - 61,7%
2005 r. - 61,7%.
Urbanizacja w wybranych krajach:
Polska - 61,7%
Niemcy - 85 %
Czechy - 75%
Francja - 74 %
Rosja - 73%
Ukraina - 68%
Białoruś - 68% Bułgaria - 67%
Grecja - 63%.
Suburbanizacja:
Obserwowanemu spadkowi ludności miast towarzyszą przesunięcia wewnętrzne w obrębie tzw. Obszarów metropolitarnych, np. liczba ludności dzielnicy Śródmieście w Warszawie zmniejszyła się w latach 1970-2002 o ok. 60 tys.
Polskie metropolie przechodzą proces suburbanizacji, którą metropolie Zachodniej Europy przechodziły w latach 60. I 70.
Gettoizacja - proces tworzenia się obszarów homogenicznych wyodrębnionych w przestrzeni, bez względu na wartość tej przestrzeni czy zamożność jej mieszkańców.
Cechy charakterystyczne getta:
Wyraźna odrębność przestrzenna - nawet przy braku granic fizycznych można wskazać linie oddzielające lub granice mentalne dowodzące inności jednego obszaru w stosunku do drugiego
Względna homogeniczność statusowa mieszkańców
Poczucie enklawowości (wyłączenie) zarówno przez mieszkańców obszaru jak i obserwatorów Niska przenikalność pomiędzy obszarem wyłączonym a światem otaczającym.
Gated communities:
Chronione osiedla mieszkaniowe, w którym normalne przestrzenie publiczne są sprywatyzowane, które są ograniczane przez mury czy płoty
Dostęp do tego typu osiedli jest ograniczony, zarówno dla mieszkańców jak i gości,
Przestrzenie są monitorowane przez pracowników wyspecjalizowanych firm ochroniarskich
Ponowoczesne ogrodzone osiedla są kolejną historycznie postacią getta
Opierają się na samoizolacji ich mieszkańców, co wynika zarówno ze względów bezpieczeństwa, jak potrzeby ekskluzywności (raczej chodzi o bezpieczeństwo symboliczne niż fizyczne)
Są efektem niezdolności do wzajemnej tolerancji przedstawicieli różnych grup subkulturowych i społeczeństwa tzw. normalnych ludzi.
Sąsiedztwo gettowe jest:
Izolowane
Nierówno prawe
Formalne
Dominują przelotne styczności społeczne.
Metropolizacja - jest to proces podejmowania w skali ponadnarodowej przez niektóre duże miasta funkcji kierowniczych w sferze gospodarczej oraz politycznej i/lub funkcji wzorcotwórczych w kulturze. Metropolią jest miasto, które liczy pow. 500 tys. mieszkańców.


(…)

… centrum
Wzrost użytkowania samochodów prywatnych Lokalizacja centrów handlowych na obrzeżach.
Miejskie warstwy średnie:
Pracownicy usług, pracownicy biurowi i robotnicy
Wykształcenie najwyżej średnie (niekiedy wyższe)
Mały lub degradujący się kapitał kulturowy
Zamieszkują wielkie zespoły mieszkaniowe, rzadziej nisko standardowe domy jednorodzinne na przedmieściach Zakorzenienie lokalne i silniejsza…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz