Dynamika rozwoju współczesngo społeczeństwa plskiego - notatki z wykładu 5

Nasza ocena:

5
Wyświetleń: 637
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dynamika rozwoju współczesngo społeczeństwa plskiego - notatki z wykładu 5 - strona 1 Dynamika rozwoju współczesngo społeczeństwa plskiego - notatki z wykładu 5 - strona 2

Fragment notatki:


Kształtowanie się struktury społeczeństwa rynkowego i demograficznego
Instytucjonalizacja - normatywny fundament struktury społecznej po 1987 r.:
odzyskanie suwerenności narodowej, uniemożliwiające dowartościowanie pracy dla państwa i służby publicznej oraz zachowanie i kultywowanie tradycji państwowych i narodowych
inny etos pracy
priorytet zaczęły stanowić wartości, które ceni społeczeństwo
demokratyzacja systemu sprawowania władzy, uniemożliwiająca elicie politycznej trwałe zawłaszczenie władzy i użycie jej do monopolizacji przywilejów
prywatyzacja gospodarki, przywracająca przedsiębiorczość i inwencję jako podstawowe kryteria decydujące o położeniu gospodarczym, przywracające prawa własności i wymiany rynkowej jako podstawowe mechanizmy tworzenia zasobów społecznych.
 Według B. Macha:
odrzucenie ideologii gloryfikującej produkcje materialną i pracę fizyczną oraz zwiększanie wagi sfery usług, zgodnie ze współczesnymi trendami modernizacyjnymi
globalizacja życia ekonomicznego i społecznego, prowadząca do korzyści materialnych i prestiżowych z zajmowanych pozycji i stylu gospodarki polskiej i światowej
integracja z UE, prowadząca do ograniczania roli rządów narodowych w polityce oraz umożliwiająca „wyjście poza strukturę krajową”.
Ewolucja makrostruktury następuje powoli, nie można wprowadzić radykalnych przeobrażeń. Szkoły zawodowe budowano ze względu na niskie koszty. Pozytywne zmiany w zakresie podnoszenia poziomu wykształcenia następują powoli, ale są coraz bardziej widoczne. Nadal jednak ponad 50% Polaków legitymuje się wykształceniem poniżej średniego, które umożliwia dalsze samodzielne kształcenie i zmianę kwalifikacji zawodowych. Między kategoriami zawodowymi (zawłaszcza położonymi blisko siebie) zachodzi często wymiana - „wędrówki pozycjonalne” nie oznaczają trwałego zakotwiczenia w strukturze społecznej, ale stan przejściowy między jedną a drugą pozycją. Epizody „wpadania” i „wychodzenia” z bezrobocia są czynnikiem sprzyjającym niestabilności liczebnej struktury.
Bezrobocie i bezrobotni:
obserwowane zjawisko bezrobocia strukturalnego wynikało z faktu, że tworzone miejsca pracy różniły się istotnie od likwidowanych:
lokalizacją przestrzenną wymaganymi umiejętnościami, kwalifikacjami czynnikiem sprzyjającym bezrobociu był/ jest aspekt zdolności do przekwalifikowania się (brak środków na to, brak możliwości przeprowadzki)
zapotrzebowanie na pracę jest skoncentrowane przestrzennie (w wielkich miastach) - poszukuje się pracowników z „nowymi” kwalifikacjami i doświadczeniem zawodowym


(…)

… systemie była „modernizacją dla ubogich”, opartą na wzroście, prostych kwalifikacjach robotniczych, ekstensywnej industrializacji (zwłaszcza w przemyśle ciężkim i zbrojeniowym), słabej absorpcji innowacji, wyeliminowaniu wolnego rynku
nie wykrystalizowała się żadna nowa wielka grupa społeczna, np. nowa klasa średnia, która istotnie zmieniałby dotychczasowy układ strukturalny. …
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz