Dynamika rozwoju współczesngo społeczeństwa plskiego - notatki z wykładu 4

Nasza ocena:

5
Pobrań: 7
Wyświetleń: 798
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dynamika rozwoju współczesngo społeczeństwa plskiego - notatki z wykładu 4 - strona 1 Dynamika rozwoju współczesngo społeczeństwa plskiego - notatki z wykładu 4 - strona 2 Dynamika rozwoju współczesngo społeczeństwa plskiego - notatki z wykładu 4 - strona 3

Fragment notatki:


Temat: Kształtowanie się struktury społeczeństwa rynkowego i demokratycznego.
Instytucjonalno - normatywny fundament struktury społecznej po 1987 odzyskanie suwerenności narodowej, umożliwiające dowartościowanie pracy dla państwa i służby publicznej, oraz zachowanie i kultywowanie tradycji państwowych i narodowych;
demokratyzacja systemu sprawowania władzy, uniemożliwiająca elicie politycznej trwałe zawłaszczenie władzy i użycie jej do monopolizacji przywilejów;
prywatyzacja gospodarki, przywracająca przedsiębiorczość i inwencję jako podstawowe kryteria decydujące o położeniu w systemie stratyfikacyjnym;
depolityzacja gospodarki, przywracająca prawa własności i wymiany rynkowej jako podstawowe mechanizmy tworzenia zasobów społecznych
Instytucjonalno - normatywny fundament struktury społecznej po 1987 (wg B. Macha) odrzucenie ideologii gloryfikującej produkcję materialną i pracę fizyczną i zwiększenie uwagi sfery usług, zgodnie ze współczesnymi trendami modernizacyjnymi
globalizacja życia ekonomicznego i społecznego, prowadząca do korzyści materialnych i prestiżowych z zajmowanych pozycji na styku gospodarki polskiej i światowej;
integracja z UE, prowadząca do ograniczenia roli rządów narodowych w polityce, oraz umożliwiająca „wyjście” poza strukturę krajową
Warstwy społeczne (kategorie społeczno - zawodowe) 1987 - 2005W % (B. Mach) Kategorie społeczno - zawodowe 1987 2005 inteligencja
7,7
11,0
pozostali pracownicy umysłowi i pracownicy usług
29,2
30,2
właściciele firm
3,6
6,2
robotnicy wykwalifikowani
28,6
26,5
robotnicy niewykwalifikowani
11,1
12,1
rolnicy
19,8
12,1
Ewolucja makrostruktury następuje powoli, nie można wprowadzić radykalnych przeobrażeń.
Zmiana strukturalna wykształcenia Poziom wykształcenia 1997 2001 2005 Podstawowe lub niższe
29,9
25,1
25,9
Zasadnicze zawodowe i niepełne średnie
30,1
30,0
28,4
średnie
26,1
30,7
29,2
Pomaturalne i niepełne wyższe
4,3
3,9
4,6
wyższe
9,6
10,2
11,9
Pozytywne zmiany w zakresie podnoszenia poziomu wykształcenia następują powoli, ale są coraz bardziej widoczne.


(…)

…, ale są coraz bardziej widoczne.
Nadal jednak ponad 50% Polaków legitymuje się wykształceniem poniżej średniego, które umożliwia dalsze samodzielne kształcenie i zmianę kwalifikacji zawodowych
między kategoriami zawodowymi (zwłaszcza położonym blisko siebie) zachodzi częsta wymiana, „wędrówki pozycyjne” nie oznaczają trwałego zakotwiczenia w strukturze społecznej, lecz stan przejściowy między jedną a drugą…
… zachodzących w społeczeństwie
Historia - poprzedni ustrój społeczno - polityczny i zacofanie. Modernizacja w minionym systemie była „modernizacją dla ubogich”, opartą na wzroście, prostych kwalifikacjach robotniczych, ekstensywnej industrializacji (zwłaszcza w przemyśle ciężkim i zbrojeniowym), słabej absorpcji innowacji, wyeliminowaniu wolnego rynku
nie wykrystalizowała się żadna nowa wielka grupa społeczna…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz