Dynamika rozwoju współczesngo społeczeństwa plskiego - notatki z wykładu 1

Nasza ocena:

5
Pobrań: 14
Wyświetleń: 889
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dynamika rozwoju współczesngo społeczeństwa plskiego - notatki z wykładu 1 - strona 1 Dynamika rozwoju współczesngo społeczeństwa plskiego - notatki z wykładu 1 - strona 2 Dynamika rozwoju współczesngo społeczeństwa plskiego - notatki z wykładu 1 - strona 3

Fragment notatki:


Warunkiem podstawowym istnienia społeczeństwa obywatelskiego jest demokracja - ogół obywateli wybiera władzę, którą kontroluje.
 aktywny udział w życiu publicznym i politycznym w naszej małej ojczyźnie  aktywność umożliwia kontrolę.
Co sprawia, że obywatele są/ nie są aktywni społecznie?:
muszą chcieć coś robić (obowiązek)
poczucie przynależności (zwłaszcza do najbliższego otoczenia, rożna skala - dla każdego oznacza to coś innego)
umiejętność i chęć współdziałania
poczucie własnej wartości
rozumienie tej wartości na rzecz działania dla innych
kreatywność, twórczość, otwartość (na potrzeby, problemy, zmiany)
odpowiedzialność (nie tylko za siebie, ale za innych ludzi, za czyny, efekty, finanse)
uczciwość. Społeczeństwo obywatelskie czasem określane jest jako przestrzeń poza kontrolą państwa  błąd  powinna być kontrola państwa. Definicje społeczeństwa obywatelskiego: Shields: społeczeństwo pluralistyczne, w którym autonomia konstytuujących je jednostek, zbiorowości i warstw ograniczana jest za sprawą uznania przez poszczególnych obywateli ich zobowiązań wobec społeczeństwa jako całości wobec właściwych mu centralnych organów i spraw.
Dahrendorf: całość związków, w których wiedziemy życie i które zawdzięczają swoje istnienie naszym potrzebom i inicjatywom. Największym zagrożeniem demokracji, a więc i społeczeństwa obywatelskiego jest obojętność i bierność obywateli. Bez kontroli, bez aktywności społecznej może dojść do anarchii.
Piotr Gliński: na społeczeństwo obywatelskie składają się takie cechy, jak: miejsce w pośredniej strukturze pomiędzy grupami o charakterze pierwotnym (np. rodzina) a wielkimi zbiorowościami (państwo, społeczeństwo)
sieciowy charakter więzi społecznych - bez nich nie ma mowy o działalności na rzecz społeczności (uczucie współistnienia, współzależności)
wolność (wolny, niezależny kraj + niezależność poszczególnych obywateli)
otwartość
dojrzałość zbiorowych tożsamości społecznych akceptacja podstawowych zasad demokratycznych (musimy umieć uzasadnić, słuchać, poszanowanie dla prawa)
obywatelskie nieposłuszeństwo - niegodzenie się na coś, co prowadzi do działań przeciwko społeczeństwu. aktywność w wymiarze indywidualnym i zbiorowym
tolerancja
ład etyczny (respektowanie sprawiedliwości społecznej)
poczucie reprezentacji politycznej
sprawstwo obywatelskie (mogę być skuteczny, mam taką siłę w sobie i umiem argumentować, tak aby wprowadzać zmiany)
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz