Drogi wchłaniania zanieczyszczeń do organizmu - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1708
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Drogi wchłaniania zanieczyszczeń do organizmu - wykład - strona 1 Drogi wchłaniania zanieczyszczeń do organizmu - wykład - strona 2 Drogi wchłaniania zanieczyszczeń do organizmu - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Drogi wchłaniania zanieczyszczeń do żywego organizmu Zanieczyszczenia dostajace sie do gleby, wody oraz powietrza odziałują negatywnie na organizmy  żywe -  rosliny, zwierzeta, a także na człowieka. Wiadomo, iż związki obce dla organizmów, mogą  przenikać do nich różnymi drogami, co ma duże znaczenie dla przebiegu i intensywności ich  wchłoniecia .   I tak w przypadku roślin najważniejszymi drogami, którymi substancje toksyczne wnikają biegnie  przez korzenie i liście.  Korzenie są wyspecjalizowane w pobieraniu  wody  znajdujacej się w glebie.  Woda przenika przez  ryzodermę korzenia (skórkę). Następnie przenikając przez cienkościenne komórki przepustowe w  śródskórni  (kory pierwotnej,  endodermy i  okolnicy)  trafia d o naczyń i  cewek,  którymi jest  transportowana w górę pędu. Wraz z wodą roślina pobiera rozpuszczone w niej  sole mineralne  ważne dla jej  metabolizmu.  Mogą zatem równie skutecznie pobierać zanieczyszczenia. Niektóre z  nich są magazynowane w korzeniach, inne w mniejszym lub wiekszym stopniu transportowane są do  łodygi i Liści.  Nadziemne części roślin pokryte są woskowatymi substancjami – kutikulą. W tej warstwie uwięzione  zostają zanieczyzczenia opadające z powietrza, szczególnie te rozpuszczalne w tłuszczach. Niektóre  przenikają w głąb  inne natomiast pozostają  w kutikuli. (można zaobserwować w postaci uszkodzeń  na liściach i igłach, dochodzi do naruszenia ochronnej warstwy ) Gazy i pary mogą bezpośrednio  przedostawac się przez aparaty szparkowe do liśc z pominięciem warstywy woskowej, uszkadzając je,  co prowadzic może do zakłóceń systemu pozyskiwania zw. mineralnych i bilansu wodnego (reg  intensywności transpiracji). Głównymi drogami wchłaniania substancji do organizmów zwierzęcych oraz organizmu  człowieka jest droga pokarmowa, wziewna oraz skórna. DROGI ODDECHOWE: Zatrucie przez drogi oddechowe jest szczególnie groźne z uwagi na szybkie przenikanie  substancji szkodliwych do krwiobiegu (z pominięciem wątroby). Tą drogą przedostają się do  organizmu substancje w postaci gazów, pyłów i częściowo aerozoli. Na szybkość wchłaniania gazów i par  w drogach oddechowych wpływaja takie czynniki jak  np. Stężenie ich w powietrzu, wentylacja płuc, rozpuszczalność w wodzie oraz szybkość  biotranformacji i wydalania z ustroju.  Gaz wchłonięty do organizmu rozpuszcza się w warstwie śluzu wystepujacego w górnych  odcinkach układu oddechowego(śluz w 90-95% to woda). Po rozpuszczeniu czasteczki gazu  dyfundują do komórek nabłonkowych układu oddechowego, nastepnie przeważająca część 

(…)

… jest powolne, ale ta droga dostawania sie substancji toksycznych do org
człowieka i ziwerząt należy do bardzo istotnych.
Skóra składa się z 3 warstw:
zewnetrznej, ochronnej, zwanej naskórkiem (epidermis)
warstwy środkowej, unaczynionej, zwanej skórą właściwą (dermis)
oraz wewnetrznej warstwy podskórnej.
W obrębie skóry występują również wytwory skóry, takie jak: cebulki włosowe, gruczoły
łojowe i potowe.
Istnieją 3 mozliwe sposoby przenikania substancji chemicznycy przez skóre: dyfuzja pzrez
naskórek do skóry właściwej, wnikanie pzrez kanaliki potowe oraz wnikanie wzdłuz
mieszków włosowych, w których tkwią cebulki włosowe. Jednak ze względu na dużo większą
powierzchnię skóry, wchłanianie pzrez wrastwę komórek naskórka stanowi główny sposób
pzrenikania zanieczyszczeń do organizmów. Najtrudniejszą…
…, w czasie nadczynności przytarczyc.
-narządy miąższowe, w jądrach kom. lub cytoplaźmie np. kadm, ołów, rtęć nieorganiczna. Metale te
najczęściej odkładają się w wątrobie, nerkach, śledzionie, płucach, tkance nerwowej.
-włosy, paznokcie- znaczenie diagnostyczne(met. ciężkie), jest to droga „wydalania” gdyż sub już nie
mają powrotu do krwi.
•Wydalanie trucizn:
-nerki, sub rozp. w wodzie, o niedużych…
… przepuszczalna
posiadająca słabe właściowści selektywne.
PRZEWÓD POKARMOWY:
Przewód pokarmowy mozna podzielic na 3 zasadnicze odcinki, w których moga zachodzić
procesy wchłaniania: jama usta z przeŁykiem, żołądek i jelita. W poszczególnych odcinkach
przewodu pokarmowego procesy wchłaniania zachodzą z różną szybkością.
Śluzówka jamy ustnej jest przepuszczalna na zasadzie dyfuzji (moga byc wchłonięte cyjanki
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz