Dr W. Waluczko

Pytania i odpowiedzi na kolokwium - koszt kapitału wlasnego

  • Uniwersytet Gdański
  • dr W. Waluczko
  • Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Pobrań: 623
Wyświetleń: 2261

Waluczko. Notatka składa się z 21 stron. Co to jest FCFF i do czego słu ż y? FCFF ( ang. Free Cash Flow to Firm) - wolne przepływy pieniężne dla właścicieli kapitału własnego i wierzycieli. Wolne przepływy pieniężne można zdefiniować jako nadwyżki lub niedobory środków pieniężnych, które mogą pows...