Dr Teresa Brzezińska-Wójcik

note /search

Geografia ekonomiczna - Test - Stopień antropogenizacji

  • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
  • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 2310

...1. Przedmiotem badań geografii politycznej są studia nad granicami i pograniczami politycznymi P/F 2. Kierunek ekologiczny geografii społeczno-ekonomicznej nie zajmuje się badaniem wzajemnego oddziaływania środowiska przyrodniczego i społeczeństwa P/F 3. Poszczególne układy przestrzeni ekono...