Dr Tadeusz Cichorz

note /search

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Pobrań: 273
Wyświetleń: 4529

doc. Notatka porusza m.in. takie zagadnienia, jak: definicja pracy, transformacja pracy, rodzaje zarządzania zasobami ludzkimi-ujęcie modelowe zarządzania, polityka personalna, ogólne zasady polityki personalnej, szczegółowe zasady polityki personalnej, modele polityki personalnej, kapitał ludz...