Dr Tadeusz Cichorz

Zarządzanie zasobami ludzkimi

  • dr Tadeusz Cichorz
Pobrań: 126
Wyświetleń: 4130

doc. Notatka porusza m.in. takie zagadnienia, jak: definicja pracy, transformacja pracy, rodzaje zarządzania zasobami ludzkimi-ujęcie modelowe zarządzania, polityka personalna, ogólne zasady polityki personalnej, szczegółowe zasady polityki personalnej, modele polityki personalnej, kapitał ludz...