Dr Stanisław Marczak

note /search

Chemia fizyczna - pytania na egzamin

  • Politechnika Śląska
  • Chemia Fizyczna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1701

PYTANIA NA EGZAMIN Z FIZYCZNEJ B dr MARCZAK Co to są parametry krytyczne? Które z uniwersalnych oddziaływań międzycząsteczkowych maj? najwyższą energię i jak to jest związane z temperaturą? Jak przenikalność dielektryczna zależy od częstotliwości pola? Polaryzowalność,