Dr Przemysław Kierończyk

note /search

Pytania na kolokwium-prawo konstytcyjne

  • Uniwersytet Gdański
  • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 2709
Wyświetleń: 6636

Pojęcie praw człowieka.Prawo pierwotne w stosunku państwa, przysługujące każdemu człowiekowi bez względu na jego przynależność państwową czy pozycję w społeczeństwie. Rzadko terminowi temu nadawane jest nieco inne znaczenie. Nieliczni uważają, że odnosi się ono tylko do tych praw jednost...

Pytania na egzamin- prawo konstytucyjne

  • Uniwersytet Gdański
  • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 420
Wyświetleń: 2345

W jaki sposób w Polsce stwierdza się ważność wyborów. Omów skargę Konstytucyjną. Opisz inicjatywę ludową i jej rodzaje. Czy jest w Polsce? Czy w PRL znana była zasada trójpodziału władz? Scharakteryzuj strukturę władzy w tym okresie. Jakie są gwarancje ochrony organów przedstawicielskich w okre...