Dr Piotr Wojciechowski

note /search

Cement portlandzki - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • Materiały budowlane
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1526

SPOIWA HYDRAULICZNE Cement portlandzki Nazwa cement portlandzki, nadana początkowo w związku z podobieństwem koloru i jakości stwardniałego cementu do kamienia portlandzkiego - wapienia wydobywanego w Dorset, używana jest do dziś na całym świecie. Wykład nr 2 5 SPOIWA HYDRAULICZNE Cement p...

Cementy powszechnego użytku - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • Materiały budowlane
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1981

Cementy powszechnego użytku Produkowane jest pięć rodzajów cementów powszechnego użytku: CEM I — cement portlandzki, CEM II — cement portlandzki wieloskładnikowy, CEM III — cement hutniczy, CEM IV — cement pucolanowy, CEM V — cement wieloskładnikowy. Cementy dzieli się na odmiany A, B i C o ...

Cementy specjalne - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • Materiały budowlane
Pobrań: 42
Wyświetleń: 749

Cementy specjalne Cementy Cementy specjalne Cementy inne Cementy portlandzkie siarczanoodporne Cement murarski CEM I HSR o dużej odporności na siarczany CEMI HSR NA niskoalkaliczny o dużej odporności na siarczany Cement biały Cement „mostowy”, cement „drogowy” Cementy o małym cieple

Dodatki mineralne do betonu - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • Materiały budowlane
Pobrań: 336
Wyświetleń: 2422

DODATKI MINERALNE DO BETONU Wykład nr 7 35 Dodatek mineralny do betonu (wg PN-EN 206-1): Drobno uziarniony składnik dodawany do betonu w celu poprawy pewnych właściwości lub uzyskania specjalnych właściwości Wykład nr 7 36 Dodatki mineralne do betonu Dodatki prawie obojętne (typ I) Do...

Domieszki do betonu - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • Materiały budowlane
Pobrań: 35
Wyświetleń: 966

DOMIESZKI DO BETONU Wykład nr 7 7 DOMIESZKA DO BETONU DODATEK DO BETONU £ 5% masy cementu 5% masy cementu nie tworzy ciągłej fazy w betonie odrębna ciągła faza w betonie - „współspoiwo” Wykład nr 7 8 PN-EN 206-1 Beton - część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność „ninie...

Domieszki regulujące czas wiązania i twardnienia - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • Materiały budowlane
Pobrań: 14
Wyświetleń: 973

Domieszki regulujące czas wiązania i twardnienia Fazy wiązania zaczynu cementowego Wykład nr 7 26 Domieszki regulujące czas wiązania i twardnienia (wg PN-EN 934-2): Przyspieszające wiązanie: skracają czas do rozpoczęcia przechodzenia mieszanki ze stanu plastycznego w stan sztywny Przyspies...

Gips budowlany - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • Materiały budowlane
Pobrań: 231
Wyświetleń: 2548

SPOIWA POWIETRZNE Gips budowlany Człowiek wykorzystuje gips do prac budowlanych i twórczości artystycznej od tysięcy lat. Najstarsze ślady zastosowania tego surowca sięgają 7 500 roku p.n.e. i zostały odkryte w Anatolii (Azja Mniejsza) przez...

Metody projektowania składu mieszanki betonowej - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • Materiały budowlane
Pobrań: 574
Wyświetleń: 2156

METODY PROJEKTOWANIA SKŁADU MIESZANKI BETONOWEJ Wśród metod stosowanych do projektowania składów mieszanek betonowych dla betonów niskiej i średniej wytrzymałości można wyróżnić: * metody obliczeniowe (oparte na trzech lub czterech równaniach), * metody doświadczalne, * metody obliczeniowo –...

Obróbka cieplna betonu - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • Materiały budowlane
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1617

Obróbka cieplna betonu Metoda cieplna ciśnieniowa (autoklawizacja) - obróbka hydrotermalna w środowisku pary o temperaturze 180 - 190 oC i ciśnieniu ok. 1,2 Mpa. W tym procesie ostatecznie kształtują się parametry wytrzymałościowe, mro...

Pielęgnowanie i dojrzewanie betonu - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • Materiały budowlane
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1057

Pielęgnowanie i dojrzewanie betonu Pielęgnację i ochronę należy rozpocząć po zagęszczeniu betonu, tak szybko jak to jest możliwe. Pielęgnacja betonu polega na przeciwdziałaniu przedwczesnemu wysychaniu, przede wszystkim wskutek działania słońca i wiatru. Ochrona polega na przeciwdziałaniu: • ...