Dr Piotr Kostyło

note /search

Filozofia I rok

  • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  • Filozofia
Pobrań: 735
Wyświetleń: 4165

in. zagadnienia takie jak: definicje filozofii, umiłowanie mądrości, początki filozofii, blok nauk formalnych, metafizyka, hylemorfizm, abstrahowanie, szkoła egzystencjalizmu, etyka normatywna, neopragmatyzm, empiryzm radykalny, funkcjonalizm, strumień świadomości. H. Bergson, Dusza i ciało, [w] te...