Dr Nikodem Pastwa

Zdarzenie prawne - źródło powstania stosunku prawnego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Nikodem Pastwa
 • Prawo karne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 840

Normy prawa są stanowione lub sankcjonowane przez państwo. Prawo jest czymś, co nas ogranicza; to nie tylko normy. Egzekucja zabezpieczona przymusem państwowym. Przepis prawny - jednostka redakcyjna zawierająca lub obejmująca normy prawn...

Polityka kryminalna i funkcje prawa karnego.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Nikodem Pastwa
 • Prawo karne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 833

Polityka kryminalna - proces wymierzania sprawiedliwości (polityka ścigania przestępców, polityka penitencjarna) ??? Funkcje prawa karnego: Sprawiedliwościowa (ukaranie) Ochronna (profilaktyka, prewencja) Gwarancyjna (zabezpieczenie przed odpowiedzialnością) Kompensacyjna (zadośćuczynienie) Wyc...

Dynamika procesowa - przykład w praktyce.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Nikodem Pastwa
 • Prawo karne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 784

Jan K. nadał przesyłkę drogą pocztową, zawierają materiał wybuchowy w Warszawie, przesyłka eksplodowała w Tczewie. Ranny Józef W. przewieziony został z Tczewa do szpitala w Gdańsku, gdzie zmarł. Ustal miejsce popełnienia przestępstwa i właściwość organów ścigania. Dynamika procesowa: wniesienie akt...

Sentencje + zwroty

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Nikodem Pastwa
 • Prawo karne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1379

KARNE 1. ABSENTEM IN CRIMINIBUS DAMNARI NON OPORTET Nieobecnego nie należy skazywać za przestępstwo. 2. ACCUSARE NEMO SE DEBET ( NISI CORAM DEO) Nikt nie musi oskarżać samego siebie. 4. APPELLATIONE EXTINGUITUR IUDICATUM Apelacja znosi wyrok. 5. BIS DE EADEM NE SIT ACTIO Nie procesuje się dwa raz...

Czyn zawiniony

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Nikodem Pastwa
 • Prawo karne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 833

Czyn zawiniony (ZAMIAR/NARUSZANIE REGUŁ OSTROŻNOŚCI) WINA UMYŚLNA (art. 9 § 1) WINA NIEUMYŚLNA (art. 9 § 2) Zamiar popełnienia: bezpośredni (chce, wie, że to przestępstwo) Naruszenie reguł ostrożności: lekkomyślność (przewiduje) Ewentualny (przewiduje i godzi się) Niedbalstwo (nie przewiduje) ...