Dr Mirosław Ciesielski - strona 2

note /search

Wybór dostawców - kryteria

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  • Logistyka
Pobrań: 84
Wyświetleń: 805

Wybór dostawców. Do najważniejszych kryteriów wyboru dostawców zalicza się: jakość produktu cena ilość warunki umowy zdolności produkcyjne możliwość składowania u dostawcy zakres obsługi sytuacja finansowa sposób załatwiania reklamacji odległość forma sprzedaży W procesie zakupów niezal...

Paradygmat KKK - opracowanie

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  • Logistyka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 2576

Paradygmat KKK. Konkurencja, kooperacja, kontrola. Paradygmat KKK dotyczy wzajemnych relacji pomiędzy przedsiębiorstwami i ich zachowań w tych relacjach. Trzy KKK opisują sytuacje, które współistnieją w gospodarce. Paradygmat wiąże się z wyborem relacji z inną firmą (na różnych rynkach pomiędzy ty...

Trade off - definicja

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  • Logistyka
Pobrań: 1379
Wyświetleń: 11788

Trade off. Trade off oznacza to, że poprawa w jednej części systemu może się wiązać z pogorszeniem w innej, jest to tzw. koszt alternatywny. Zależności typu trade off w przedsiębiorstwie to zależności substytucyjne, odnoszące się one do relacji między dwoma lub większą liczbą produktów, cech jakoś...

Efekt Forrestera - opis

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  • Logistyka
Pobrań: 175
Wyświetleń: 3983

Efekt Forrestera. Efekt wzmocnienia zmiany w charakterystyce zapotrzebowania klienta, w miarę przekazywania informacji o popycie w górę łańcucha. Mała zmiana może mieć znaczący wpływ na dystrybucję, produkcję i zaopatrzenie. Wzmocnienie w sieci z etapu na etap następuje jako rezultat skumulowanego ...