Dr Mirosław Ciesielski

note /search

Łańcuch dostaw - omówienie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Logistyka
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1358

Łańcuch dostaw. Łańcuch dostaw to sieć powiązanych i współzależnych organizacji, które działając na zasadzie wzajemnej współpracy, wspólnie kontrolują, kierują i usprawniają przepływy rzeczowe i gotówkowe oraz przepływy informacji od dostawców do ostatecznych użytkowników. Niektórzy do triady wypi...

Analiza zapasów ABC - Metoda ABC

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Logistyka
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1148

Analiza zapasów ABC. Zakłada, że istnieją dwie grupy zapasów - zapasy o wysokiej wartości i małej ilości, oraz zapasy o niskiej wartości i dużej ilości. Metoda ABC stosowana jest przy normowaniu i kontroli zapasów materiałowych, zaopatrzeniu ma...

Efficient Consumer Response - definicja i zadania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Logistyka
Pobrań: 231
Wyświetleń: 945

ECR. Efficient Consumer Response (pol. Efektywna obsługa klienta), dla łańcuchów FMCG to strategia zakładająca ścisłą współpracę producentów, dystrybutorów i detalistów dla jednoczesnego podniesienia jakości obsługi i obniżki kosztów (m.in. dzięki zmniejszeniu zapasów). Głównymi założenia ECR są: ...

Filozofia 14 zasad Toyoty

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Logistyka
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1372

Filozofia 14 zasad Toyoty. Ideą filozofii Toyoty jest odrzucenie sposobu myślenia opartego na dążeniu do realizacji swego celu krótkookresowego w celu przyczynienia się do ogólnego dobrobytu. Wg tej filozofii przyjmuje się rozumienie celu wykraczające poza roczne zyski i miesięczne wypłaty. Uwida...

Funkcje i modele zaopatrzenia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Logistyka
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1659

Funkcje i modele zaopatrzenia. Funkcje zaopatrzenia: rozwój - racjonalizacja - Modele zaopatrzenia: single sourcing (sole sourcing) - jeden dostawca jest odpowiedzialny za dostawy danej pozycji zakupowej; zalety: możliwość utrzymywania ścisły...

Logistyczna obsługa klienta - wymiary i koszty

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Logistyka
Pobrań: 231
Wyświetleń: 2093

Logistyczna obsługa klienta. Obsługa klienta rozumiana jest potocznie jako zapewnienie użyteczności miejsca i czasu w procesie przemieszczania towarów pomiędzy sprzedającym a kupującym. Może stanowić podstawę do zbudowania przewagi konkurencyjnej. Polega na kształtowaniu i mierzeniu obsługi klient...

Model R i P

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Logistyka
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1043

Model R i P. Dwoma podstawowymi kryteriami, które najczęściej stanowią podstawę wyboru właściwego modelu są: koszty zarządzania zapasami w danym okresie lub w przeliczeniu na jednostkę czasu poziom obsługi klienta, rozumiany jako prawdopodobieństwo zaspokojenia pojawiającego się zapotrzebowania/p...

Produkcja modularna i jej cele

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Logistyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1337

Produkcja modularna. Jest dążeniem do takiego stanu, aby wyrób finalny składał się z jak najmniejszej liczby elementów. Moduły są dostarczane do producenta głównie przez zintegrowanych dostawców (w przypadku SMARTa ok. 70% dostawców jest zintegrowanych) na zasadzie Just-In-Time, tzn. czasy dostaw p...

Reguła opóźniania - definicja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Logistyka
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1981

Reguła opóźniania. Sprowadza się do: opóźniania zmian formy towaru do jednego z ostatnich etapów w procesie produkcji i dystrybucji opóźniania zmian w lokalizacji zapasów, Celem reguły opóźniania jest uniknięcie niepotrzebnych zapasów, generujących dodatkowe koszta. Drugi przypadek ilustruje mię...

Teoria gry lodowej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Logistyka
Pobrań: 161
Wyświetleń: 3997

Teoria góry lodowej. Tak naprawdę nie jest ona teorią, nazwa nawiązuje do sytuacji występujących w przyrodzie, tzn. do gór lodowych, które pływając po powierzchni wody są widoczne tylko w niewielkim stopniu, ponieważ ich większa część pozostaj...