Dr Marek Madej

note /search

Charakterystyka NATO i ONZ

 • Uniwersytet Warszawski
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe
Pobrań: 882
Wyświetleń: 4998

4. Uniwersalny system bezpieczeństwa zbiorowego - ONZ Uwarunkowania powstanie i istota Podstawy traktatowe, struktura organizacyjna, mechanizmy działania w świetle dokumentów statutowych Praktyka działania ONZ w wymiarze bezpieczeństwa: ...

Przedsiębiorstwa w sferze bezpieczeństwa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe
Pobrań: 49
Wyświetleń: 945

PRYWATNE PRZEDSIĘBIORSTWA: Najogólniej prywatne przedsiębiorstwa aktywne w sferze bezpieczeństwa to firmy działające jawnie i legalnie (przynajmniej w założeniu), w sposób ciągły (nie doraźnie) i mające charakter korporacyjny (przedsięwzięcia biznesowego), oferujące różnorakie usłu- gi w zakresi...

Bezpieczeństwo międzynarodowe - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe
Pobrań: 224
Wyświetleń: 952

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: system bezpieczeństwa kooperacyjnego, rząd światowy, globalne zarządzanie, izolacjonizm, siły zbrojne...

Sojusz - definicja i funkcje

 • Uniwersytet Warszawski
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe
Pobrań: 546
Wyświetleń: 1582

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: definicja sojuszu, funkcje sojuszu, typologia sojuszy, mechanizm powstawania sojuszu, trwanie sojuszy, NATO...

Bezpieczeństwo wewnętrzne - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1498

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: bezpieczeństwo międzynarodowe, podmiot bezpieczeństwa, obiekt bezpieczeństwa, obiektywne bezpieczeństwo, subiektywne bezpieczeństwo...

Wydatki na zagrożenia

 • Uniwersytet Warszawski
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 623

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: zdolność do projekcji siły, konflikt zbrojny, konflikty międzynarodowe, definicja konfliktu, bezpieczeństwo międzynarodowe...