Dr Marek Madej

note /search

Charakterystyka NATO i ONZ

 • Uniwersytet Warszawski
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe
Pobrań: 910
Wyświetleń: 5040

4. Uniwersalny system bezpieczeństwa zbiorowego - ONZ Uwarunkowania powstanie i istota Podstawy traktatowe, struktura organizacyjna, mechanizmy działania w świetle dokumentów statutowych Praktyka działania ONZ w wymiarze bezpieczeństwa: ...

Przedsiębiorstwa w sferze bezpieczeństwa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe
Pobrań: 56
Wyświetleń: 966

PRYWATNE PRZEDSIĘBIORSTWA: Najogólniej prywatne przedsiębiorstwa aktywne w sferze bezpieczeństwa to firmy działające jawnie i legalnie (przynajmniej w założeniu), w sposób ciągły (nie doraźnie) i mające charakter korporacyjny (przedsięwzięcia biznesowego), oferujące różnorakie usłu- gi w zakresi...

Bezpieczeństwo międzynarodowe - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe
Pobrań: 224
Wyświetleń: 966

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: system bezpieczeństwa kooperacyjnego, rząd światowy, globalne zarządzanie, izolacjonizm, siły zbrojne...

Sojusz - definicja i funkcje

 • Uniwersytet Warszawski
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe
Pobrań: 574
Wyświetleń: 1666

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: definicja sojuszu, funkcje sojuszu, typologia sojuszy, mechanizm powstawania sojuszu, trwanie sojuszy, NATO...

Bezpieczeństwo wewnętrzne - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1687

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: bezpieczeństwo międzynarodowe, podmiot bezpieczeństwa, obiekt bezpieczeństwa, obiektywne bezpieczeństwo, subiektywne bezpieczeństwo...

Wydatki na zagrożenia

 • Uniwersytet Warszawski
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 658

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: zdolność do projekcji siły, konflikt zbrojny, konflikty międzynarodowe, definicja konfliktu, bezpieczeństwo międzynarodowe...