Dr Małgorzata Klinkosz

note /search

Kultura i język

  • Uniwersytet Gdański
  • Kultura i język
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1932

Opisuje językowy obraz świata (według Johna Locke'a i R. Grzegorczykowej) oraz zawiera teorię J. Bartmińskiego na temat stereotypów. Notatka porusza zagadnienia takie jak: kultura, język, językowy, obraz świata, pojęcia kluczowe, problem przekładu. ...