Dr Małgorzata Alicja Brauncajs - strona 6

Warunki prawidłowego pobrania i transportu - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Małgorzata Alicja Brauncajs
 • Mikrobiologia jamy ustnej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 539

Warunki prawidłowego pobrania i transportu materiału biologicznego do badań wirusologicznych Optymalnie próbki powinny być pobrane przed rozpoczęciem leczenia i pochodzić z tkanek zmienionych chorobowo, zawierają wówczas największą liczbę cząstek/anty...

Wirusy - podstawowe informacje

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Małgorzata Alicja Brauncajs
 • Mikrobiologia jamy ustnej
Pobrań: 56
Wyświetleń: 735

Wirusy - Bezkomórkowe struktury: Są to mikrostruktury możliwe do obserwacji wyłącznie w mikroskopie elektronowym, utworzone co najmniej z jednego rodzaju makrocząsteczek. Nale...

Wtręty cytoplazmatyczne - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Małgorzata Alicja Brauncajs
 • Mikrobiologia jamy ustnej
Pobrań: 49
Wyświetleń: 2527

Wtręty cytoplazmatyczne: ziarnistości wolutyny (polimer metafosforanu) - Corynebacterium diphtheriae, - polimer kwasu poli-P-hydroksymasłowego , - ziarenka wolnej siarki, - ziarenka skrobi, - ziarenka lipidów. W hodowli statycznej mikroorganizmy posiane do pożywki rosną i rozmnażają się do czasu w...

Tymczasowe uzupełnienia protetyczne - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Małgorzata Alicja Brauncajs
 • Mikrobiologia jamy ustnej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 504

Tymczasowe uzupełnienia protetyczne Tymczasowe uzupełnienia protetyczne to wkłady, nakłady koronowe, korony i mosty, które zabezpieczają oszlifowane zęby do czasu wykonania ostatecznego uzupełnienia protetycznego Tymczasowe uzupełnienia protetyczne zapewniają : 1. Ochrona miazgi 2. Ochrona i ksz...

Występowanie bakterii w środowisku i organizmie człowieka - omówienie...

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Małgorzata Alicja Brauncajs
 • Mikrobiologia jamy ustnej
Pobrań: 140
Wyświetleń: 735

Występowanie bakterii w środowisku i organizmie człowieka. Wpływ czynników fizycznych i chemicznych na bakterie Czynniki biologiczne - grupy zagrożenia Grupa 1 zagrożenia Czynniki, przez które wywołanie chorób u ludzi jest mało prawdopodobne. •Grupa 2 zagrożenia Czynniki, które mogą wywoływać choro...