Dr Magdalena Seroczyńska

note /search

Iloczyn skalarny i wektorowy - opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • Fizyka
Pobrań: 224
Wyświetleń: 616

Iloczyn skalarny i wektorowy (definicja, interpretacja geometryczna). Iloczyn Skalarny a*b=|a|*|b|*cos a*b=0 ex*ex=1; ey*ey=1; ez*ez=1 ex*ey=0; ex*ez=0; ey*ez=0 a*b= axbx+ayby+azbz Iloczyn Wektorowy axb = c; c ↓ a; c ↓ b Własności: Nie...

Interferencja i dyfrakcja fal - opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • Fizyka
Pobrań: 126
Wyświetleń: 784

Interferencja i dyfrakcja fal. Fale stojące. Zasada Huygensa Interferencja Fal (superpozycja)- nakładanie się 2 lub więcej fal prowadzące do zwiększenia lub zmniejszenia amplitudy fali wypadkowej w zależności od różnicy faz fal składowych ξ ...

Proste drgania harmoniczne - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Fizyka
Pobrań: 161
Wyświetleń: 952

Proste drgania harmoniczne (amplituda, okres, pulsacja, faza początkowa, energia punktu drgającego). Równanie różniczkowe drgań swobodnych. Składanie drgań równoległych - dudnienia Proste drgania harmoniczne - składowe drgań o częstości równej wielokrotności częstości podstawowej. x = Acos(ωt+φ) A...

Przestrzeń Minkowskiego - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Fizyka
Pobrań: 119
Wyświetleń: 910

Przestrzeń Minkowskiego: zdarzenie, interwał, rodzaje interwałów, linia świata cząstki Przestrzeń Minkowskiego - czterowymiarowa przestrzeń stosowana do opisu zjawisk fizycznych w szczególnej teorii względności; trzy wymiary tej przestrz...

Relatywistyczny efekt Dopplera - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Fizyka
Pobrań: 154
Wyświetleń: 770

Relatywistyczny efekt Dopplera. Przesunięcie ku czerwieni. Zjawisko Dopplera uwidacznia się przesunięciem linii w widmie optycznym w kierunku fioletu lub czerwieni, w zależności od tego, czy następuje zbliżenie, czy oddalenie odbiornika i 

Równania Maxwella - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Fizyka
Pobrań: 133
Wyświetleń: 833

Równania Maxwella w postaci całkowej I uogólnione prawo Faradaya: ∫E*dl = - dΦB/dt E - natężenie pola elektrycznego; ΦD = B*ds. - strumień indukcji pola magnetyczne...

Wektor wodzący - opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • Fizyka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 623

Wektor wodzący. Prędkość liniowa. Przyspieszenie liniowe. Przyspieszenie styczne i normalne. Wektor Wodzący - wektor opisujący położenie punktu materialnego r = r(t) r = [x,y,z] r = xex +yey + zez Prędkość Liniowa - wektor prędkości jest ...

Zasady zachowania w mechanice - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Fizyka
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1204

Zasady zachowania w mechanice (energii, pędu i momentu pędu). Zasada Zachowania Energii Mechanicznej Układy odosobnione - nie działają żadne siły zewnętrzne Układy zachowawcze - s...

Defekt masy i energia wiązania - opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • Fizyka
Pobrań: 119
Wyświetleń: 735

Defekt masy i energia wiązania Defekt masy - różnica między sumą mas poszczególnych składników układu fizycznego a masą tego układu; dla jądra atom. złożonego z Z protonów i N neu...