Dr M. Piłat-Borcuch

Źródła wiedzy o organizacji i zarządzaniu - wykład

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • dr M. Piłat-Borcuch
  • Nauka o organizacji
Pobrań: 77
Wyświetleń: 994

    1      Moduł  1   Ź RÓDŁA WIEDZY O ORGANIZACJI   I ZARZ Ą DZANIU   ORAZ JEJ DOTYCHCZASOWY ROZWÓJ         1.1.  Intuicja i doświadczenie. Etap przednaukowy       Pierwsze  próby  zainteresowania  ludzkości  problematyką  organizacji  i zarządzania  nikną  w pomroce dziejów. Od niepamiętnych czas...