Dr Leon Zarzecki

note /search

Wizualna kreacja

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Socjologia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1330

Wizualna teoria ugruntowana. Rodziny kodowania wykorzystywane w analizie wizualnej Dane wizualne są ważnym uzupełnieniem danych typu etnograficznego, które pochodzą z obserwacji i wywiadów wykonywanych w czasie pracy terenowej. Pozwalają one zobaczyć, „co ludzie faktycznie robią”, nie zaś tylko o...