Dr Karolina Węgrzyniak

note /search

Obciążenia stałe - omówienie - dźwigar

  • Politechnika Wrocławska
  • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1274

. Zestawienie obciążeń. Obciążenia stałe. Obciążenie przypadające na jeden dźwigar N=4 - liczba dźwigarów gk=gk' /N =176,0kN/m / 4 =44kN/m gmax=gmax' /N =224,18kN/m / 4 =56,05kN/m gmin=gmin' /N =158,40kN/m / 4 =39,60kN/m 1.1.2. Obciążenia skupione przypadające na jeden dźwigar poprzecznice p...

Wstępne wymiarowanie dźwigara - omówienie

  • Politechnika Wrocławska
  • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1148

Wstępne wymiarowanie dźwigara po uwzględnieniu zmiany wysokości przekroju nad podporą środkową 1. Zestawienie obciążeń. Obciążenia stałe. L.p. Pozycja obliczeń Obliczenia gk' [kN/m] γf1 gmax ` [kN/m] γf (…) … stałych i zmiennych w przekroju γ-γ Wymiarowanie zbrojenia w dźwigarze głównym....

Dobór łożysk podporowych - omówienie

  • Politechnika Wrocławska
  • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1246

Dobór łożysk podporowych. 1. Zestawienie obciążeń. 1 - obciążenie zmienne klasy A obciążenie taborem samochodowym: q = 4,0 kN/m2 szerokość jezdni: bj = 23,5 m obciążenie na 1 mb: (23,5 m) 4,0 kN/m2 = 28,0 kN/m obciążenie ciągnikiem: K = 800...